Staňte sa partnerom

Dokážeme odomknúť skrytý potenciál EHDS?

/ Prednáška
European Health Data Space alebo EHDS je iniciatívou Európskej komisie, z ktorej má vzísť regulácia na úrovni Európskej únie ktorej cieľom je uľahčiť prístup pacientov k svojim osobným údajom a podporovať výmenu a zdieľanie zdravotných údajov v celej Európskej únii. EHDS sa snaží vytvoriť bezpečné prostredie na výmenu údajov, ktoré rešpektuje ochranu súkromia. Ide o iniciatívu, ktorá podporuje dostupnosť vysokokvalitných zdravotných údajov pre výskum, tvorbu politík a inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. EHDS však zároveň zdôrazňuje význam správy údajov, etických zásad a dodržiavania predpisov o ochrane údajov a umožňuje výmenu zdravotných údajov medzi zainteresovanými stranami, ako sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, výskumníci, tvorcovia politík a pacienti. 5+1 odporúčaní pre včasné a efektívne zavedenie EHDS do praxe na Slovensku s cieľom nezaostať za ostatnými členskými krajinami a naopak, začať byť aktívnym členom spoločenstva v oblasti zdravotných údajov pomocou adekvátnej podpory harmonizácie formátov a štruktúr zdravotných údajov či podpory dostupnosti dát na podporu výskumu a inovácií využívajúcich údaje o zdraví. Odporúčania nezabúdajú ani na oblasť technických noriem pre interoperabilitu údajov, zlepšenie mechanizmov a platforiem na výmenu a zdieľanie dát a implementáciu AI. Posledné +1 sa týka konkrétneho legislatívneho odporúčania.

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies