Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Ako efektívne obstarávať digitalizáciu?"

/ Prednáška

Michal Rampášek

advokát
V r. 2010 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a následne získal titul JUDr. V r. 2014 sa stal advokátom. Pôsobil v advokátskej kancelárii HAVLÁT & PARTNERS, v r. 2014 založil vlastnú kanceláriu RAMPÁŠEK s.r.o. Od r. 2020 pôsobí v advokátskej kancelárii WISE3 ako spolupracujúci advokát. Je špecialistom na verejné obstarávanie, právo informačných a komunikačných technológií, kybernetickú bezpečnosť, autorské právo ako aj ochranu osobných údajov. Je členom Slovenskej advokátskej komory, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, pôsobí aj v pracovnej skupina SAK pre elektronizáciu výkonu advokácie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavel Karel

NASES
Pavel Karel absolvoval vysokoškolské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a taktiež postgraduálne štúdium na prestížnej Ecole des ponts ParisTech vo Francúzsku. Po jeho pôsobení v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied na pozícii systémového špecialistu nastúpil do Tatra banky, kde strávil značnú časť svojej kariéry ako riaditeľ Odboru IT a niekoľko rokov bol aj členom jej predstavenstva. Ako biznis konzultant pracoval pre spoločnosť IBM, v ktorej riadil mnohé, aj medzinárodné projekty. Posledných 10 rokov konzultačné služby poskytoval vo vlastnej firme Fairdyne. Vďaka jeho dlhoročným skúsenostiam s budovaním, prevádzkou a skvalitňovaním poskytovania elektronických…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Biacovský

advokát
Advokát a partner Advokátskej kancelárie LAWYALTIE, s.r.o. Dlhodobo poskytuje komplexné právne poradenstvo pre producentov a predajcov softvérových produktov, vrátane prípravy a negociácie softvérových zmlúv a zmlúv poskytnutí konzultačných a implementačných IT služieb. Okrem IT práva sa v prevažnej miere venuje právu duševného vlastníctva a správnemu právu najmä v oblasti farmácie, stavebného práva a verejného obstarávania. Má tiež bohaté pracovné skúsenosti s nastavovaním komplexnej zmluvnej dokumentácie vrátane aplikácie zmluvných podmienok FIDIC, úspešne zastupuje klientov v sporových konaniach a právne služby poskytuje aj v oblasti korporátneho práva a pracovného práva. Zúčastnil sa rozsiahlych due dilligence, M&A a developerských p…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Branislav Hudec

Úrad pre verejné obstarávanie SR
Branislav Hudec pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie na pozícii riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Disponuje 17 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve financií SR, v súkromnom sektore a na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Je autorom Jednotnej príručky pre žiadateľov a prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania na programové obdobie 2014-2020, ako aj novej príručky na programové obdobie 2021-2027. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným