Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Dá sa navrhnúť „nehacknuteľná“ infraštruktúra?"

/ Prednáška
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Pikula

SK-CERT
Milan Pikula mal to šťastie, že premenu spoločnosti z papierovej na informačnú nevidel len zhora, ale priamo sa jej aj zúčastnil. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Národnej jednotky SK-CERT (Slovak Computer Emergency Reponse Team) pri Národnom bezpečnostnom úrade. Jednotka sa stará o to, aby nedochádzalo k bezpečnostným incidentom na internete. Ak už k nim dôjde, má za úlohu odstraňovať ich následky a pomáhať obnovovať prevádzku informačných systémov. Milan sa cíti doma v témach unix, siete, kybernetická bezpečnosť a programovanie. Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018 sa podelí o svoje poznatky z blockchainu a vysvetlí, ako môže byť efektívnym nástrojom aj pre verejnú správu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Pištek

Kempelenov Inštitút Inteligentných technológií
Peter je výskumník v oblasti informačnej bezpečnosti. Vzdelanie získal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde po dokončení doktorandského štúdia pôsobil ako výskumník, pedagóg aj prodekan. Od roku 2020 pôsobí v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií ako Senior researcher, kde rozvíja oblasť informačnej bezpečnosti so zameraním na digitálnu forenznú analýzu, phishing a detekciu anomálií vo vysokorýchlostných počítačových sieťach. Je držiteľom medzinárodných certifikátov CISA a CISM. Aktívne vedie a pracuje na inovačných priemyselných projektoch v spolupráci s firmami. Je tiež riešiteľom viacerých európskych projektov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ondrej Ciz

VMware
Ondrej pôsobí v oblasti manažmentu, bezpečnosti, sietí a dátových centier už viac ako 16 rokov. Všetko čo robí je príležitosťou budovať vzťahy nielen s partnermi a zákazníkmi, ale aj vzťahy v rámci tímu. Komunikácia s ľuďmi ho veľmi baví a vždy sa snaží byť v tejto oblasti maximálne profesionálny, chce, aby najmä zákazníci zo strany predajcu cítili podporu a najmä dôveru. Je otvorený novým smerom a možnostiam, ktoré môžu nielen jeho, ale najmä kolektív posunúť k vyššej efektivite a ešte vyššej profesionalite. Na začiatku pracoval ako člen tímu, potom prešiel na pozíciu manažéra tohto tímu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným