Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Cybersec a incidenty"

/ Prednáška

Július Selecký

ESET
Július Selecký sa oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti venuje viac ako 10 rokov. Študoval na katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na tejto fakulte absolvoval doktorandské štúdium. Dlhodobo pôsobí ako pedagóg na Fakulte managementu UK kde vedie prednášky a cvičenia z predmetov z oblasti informačných systémov, manažmentu a bezpečnosti. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2018 ako Senior Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou sú konzultačné poradenstvo primárne pre enterprise segment zákazníkov, zodpovednosť za testovanie a poskytovanie prezentácií produktov spoločnosti ESET.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Chlipala

BCH Advokáti Chlipala
Advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Rumanovský

Fortinet
Juraj Rumanovský, ktorý v súčasnosti pôsobí v spoločnosti Fortinet, má viac ako 10 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako na Slovensku, tak v zahraničí.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Masný

CISO v Telco
Tomáš Masný aktuálne zastáva pozíciu CISO v spoločnostiach Slovak Telekom a T-Mobile CZ, ktoré sú súčasťou skupiny Deutsche Telekom. V oblasti bezpečnosti pôsobí od roku 2005 pričom a v telco pôsobí 16 rokov. Počas svojej kariéry pôsobil v konzultačnej sfére v Európe pre zákazníkov energetika, plynárenstvo, banky, štátna správa ako expert. V telco prostredí zastával pozície, experta, projektový manažér až po manažéra. Realizoval mnoho inovačných, transformačných zmien pri zlučovaní telco spoločností, pričom hlavným poslaním bolo zaistiť bezpečnosť zákazníkov a aktív enterprise prostredia. Rodina, včely a príroda sú jeho relaxom v čase, keď nie je v obrannej línii.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným