Staňte sa partnerom

Stanislava Birnerová

NOVELL
  • CzechPoint - obiehajú dáta, nie občan   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Czech POINT je projektom, ktorého cieľom je zredukovať prilíšnú byrokraciu vo vzťahu občan – verejná správa. Slúži ako asistované miesto výkonu verejnej správy, umožňujúce komunikáciu so štátom prostredníctvom jedného miesta tak, aby „obiehali dáta, nie občan“.

    Cieľom projektu Czech POINT je vytvoriť garantovanú službu pre komunikáciu so štátom prostredníctvom jedného univerzálneho miesta, kde je možné získať a overiť dáta z verejných i neverejných informačných systémov, úradne overiť dokumenty a listiny, previesť písomné dokumenty do elektronickej podoby a naopak, získať informácie o priebehu správnych konaní vo vzťahu k občanovi a podať podanie pre zahájenie konaní správnych orgánov. Ide teda o maximálne využitie údajov vo vlastníctve štátu tak, aby boli minimalizované požiadavky na občanov.

    Projekt Czech POINT prináša značné uľahčenie komunikácie so štátom. V niektorých situáciách stačí prísť iba na jeden úrad. V konečnej fáze projektu by občan mohol svoje záležitosti vybavovať i z domu prostredníctvom internetu.

    Prezentácia prinesie informácie o projekte od základného konceptu, cez realizáciu až k dnešnému stavu, pohľade do budúcnosti a získaných zkúsenostiach.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies