Staňte sa partnerom

Centrum inovatívneho zdravotníctva prepojí zdravotných poskytovateľov a IT dodávateľov, Health Care treba zmodernizovať

Bratislava, 15. februára 2022 - Situácia v slovenskom zdravotníctve je z pohľadu digitalizácie zlá. Uvedomujú si to firmy či samotné zdravotnícke zariadenia. Medzi hlavné prekážky radia málo financií, málo zručností, nedostatočne pripravený personál na využívanie digitálnych technológií či absenciu ucelenej stratégie. Riešenie ponúka nový unikátny projekt Centra inovatívneho zdravotníctva, ktorý má ambíciu pomôcť zmodernizovať slovenské zdravotníctvo a podporovať rast inovácií. Chce byť hlasným, zrozumiteľným a kritickým hlasom, ktorý bude prinášať do diskusie zdravý rozum. Práve predstaveniu projektu bol venovaný ITAPA Digital Talk, na ktorom sa zúčastnili viacerí atraktívni a najmä kompetentní spíkri.

Projekt centra sa uchádza o financovanie Európskou komisiou cez program Digitálna Európa. V rámci neho vznikla iniciatíva, aby boli po celej Európe vytvorené digitálne inovačné huby, ktorých úlohou je pomáhať digitalizácii a inováciám. Množstvo hubov už v členských štátoch existuje a funguje.

Cieľ hubu inovatívneho zdravotníctva už napovedá aj samotný názov. Orientuje sa na zdravotnícky systém na Slovensku, v rámci ktorého sa bude na jednej strane zaoberať modernizáciou zdravotníctva prostredníctvom technológií, na strane druhej podporovať rast inovácií. „Princípom je, aby naši klienti - nemocnice, lekári či rôzni zdravotnícki dodávatelia, ktorí nie sú IT expertmi, ale chcú technológie využívať, sa k nim jednoducho dostali. Aby vedeli povedať, čo potrebujú, v akom sú štádiu a na základe toho sa im pripraví návrh, vyškolia sa ľudia a riešenie sa otestuje,“ vysvetlil Michal Ivantyšyn z centra s tým, že cieľom centra nie je riešenia implementovať, na to budú práve dodávatelia, ktorí ich ponúkajú a vedia ich dodať. Hub bude obe strany prepájať. Do projektu sa môžu zapojiť tí, ktorí digitalizáciu potrebujú, ako aj IT firmy, ktoré požiadavkám vyhovejú. V prípade inovácií bude centrum poskytovať business coaching pre inovátorov, aby sa vedeli hýbať vo svete inovácií a napokon nemali problém osloviť potenciálnych investorov. „Inovácie totiž smerujú k modernizácii a k nasadzovaniu neočakávaných riešení na súčasné problémy, preto treba ich rast podporovať,“ dodal Ivantyšyn.

Jadrom konzorcia partnerov projektu sú univerzity, ako Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ako aj vzdelávací partneri, ktorí budú vzdelávať napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti a, samozrejme, nemocnice. Morálnym podporovateľom sú rezorty zdravotníctva a obrany. Významným partnerom sú samosprávy, ktoré zastrešuje Združenie miest a obcí Slovenska a tiež inovačné inkubátory či akcelerátory. Klientom môže byť akékoľvek zdravotnícke zariadenie, samosprávy, ktoré prevádzkujú domovy sociálnych služieb, IT dodávatelia, ale aj štát. „Ten má síce iné potreby, ale celý zdravotnícky sektor je prepojený. Ak nebude fungovať digitalizácia na štátnej úrovni, trpieť budú v zdravotníckom sektore všetci,“ povedal na webinári Michal Ivantyšyn.

Potrebu digitalizácie musí v prvom rade zvážiť štát aj podľa Martiny Antošovej z Univerzitnej nemocnice v Martine, pretože budúcnosť je postavená na dátach, z ktorých veľké množstvo zasielajú nemocnice na ministerstvo zdravotníctva či do Národného centra zdravotníckych informácií. Nemocnice pracujú s dátami denne. Problémom je, že momentálne si každá jedna nemocnica na Slovensku rieši všetky technológie či inovácie po svojom, individuálne, na ministerstve je ich podpora značne podhodnotená. Nie je však podľa nej utópiou, že by mohli byť nemocnice digitalizované centrálne až do takej úrovne, že by bolo možné dohľadať informácie o konkrétnej osobe.

Pri zavádzaní inovácií sú dôležité financie, ľudia a komunikácia. „Pokiaľ dokážeme zaangažovať ľudí okolo nás, aby inováciu pochopili, videli jej zmysel a dokázali ju akceptovať tak, že ju prenesú do praxe, cesta bude jednoduchšia a cieľ dosiahnuteľnejší,“ povedala v rámci Digital Talku Martina Antošová s tým, že lekárov často technológie ohúria, no celkové nastavenie systému neuľahčuje nasedenie týchto technológií. „Je to komplexný proces, financie sú dôležité, no oveľa dôležitejšia je angažovanosť ľudí, aby inovácie a technológie nebojkotovali, ale aby videli ich cieľ.“

V prípade akademického sektora je najväčším benefitom pri zavádzaní technológií a inovácií čas, ktorý tento sektor má. „Niekedy je chybou, že niektoré veci trvajú dlhšie, ale nie sme pri ich zavádzaní tlačení pozerať sa len na financie, no máme čas na diskusiu,“ povedal v rámci webinára Peter Musil z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V prípade akademického a zdravotníckeho sektora nie je možné hrať za obe strany, a to aj napriek tomu, že pôsobia synergicky a dopĺňajú sa. „Naša fakulta má množstvo klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou nemocníc, no stále je cítiť, že nie sme úplne jednotní. Verím však, že aj prostredníctvom digitalizácie sa k tomu dostaneme a budeme môcť prispieť ku klientskym aplikáciám v rámci zlepšenia riešení v zdravotníctve,“ vysvetlil. Prioritou je pre akademickú sféru vedomosť, pre nemocnice zdravie a zlepšenie stavu pacienta. Peter Musil dúfa, že jedným z prínosov projektu Centra inovatívneho zdravotníctva bude dostatočne silný hlas, ktorý bude vedieť namieriť ďalšie kroky v zdravotníctve jednotným smerom, ktorý bude vychádzať z viacerých strán od rôznych partnerov. „Digitalizácii sa nebránime, je veľkým prínosom,“ dodal.

Veľký potenciál v zdravotníckych inováciách vidí aj Andrej Krúpa z akcelerátora Perry Talents. Práve ten je jedným z partnerov projektu, ktorý bude startupom pomáhať s coachingom, aby vedeli osloviť investorov. Krúpa je toho názoru, že Slovensko, Európska únia i súkromní investori by mali oveľa viac investovať do zdravotníckych startupov, pretože akonáhle sa do nich vložia peniaze, inovovať sa dá rýchlejšie. „Chceme priniesť mladých a ambicióznych ľudí, spojiť ich s nemocnicami a následne ich inovácie vložiť do systému,“ uzavrel Krúpa s tým, že na Slovensku už teraz funguje viacero zdravotníckych startupov, čo považuje za veľmi prínosné.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies