Staňte sa partnerom

Slovenské samosprávy sú pripravené zavádzať smart riešenia, no chýba im väčšia dôvera zo strany štátu

Bratislava, 31. januára 2022 - Moderné technológie sú niečo, čo jednoznačne zlepšuje a skvalitňuje život ľuďom, či už obyvateľom miest a obcí alebo ich návštevníkom. Slovenské samosprávy na tento trend už nabehli, jasným príkladom je mesto Kežmarok, ktoré na svojom území využíva mnohé smart riešenia a stále chce zavádzať nové. Ako v rámci ITAPA Digital Talku poznamenal primátor mesta Ján Ferenčák, digitalizácia je nutná a je len otázkou času, keď ju budeme musieť využívať všetci. Nepôjde to však bez spolupráce samospráv, súkromného sektora a najmä štátu.

Mesto Kežmarok je v zavádzaní moderných technológií skutočne pokrokové. Dôraz kladie na strategický postup, a teda zavádza riešenia, ktoré obyvatelia skutočne chcú a budú ich následne aj využívať. Mesto má napríklad kompletne celú infraštruktúru napojenú na optické siete, parkovanie monitoruje 50 kamier, k čomu sa pripravuje aj aplikácia, ktorá ho bude vyhodnocovať. Okrem toho majú ľudia k dispozícii smart lavičky, na ktorých sú nabíjačky, pripojenie na wifi či náradie na opravu bicykla. Dôležitým smart nástrojom je však SOS aplikácia. Ako vysvetlil primátor Ján Ferenčák, ľudia môžu cez ňu nahlásiť akýkoľvek incident alebo čokoľvek, čo sa v meste deje a vymyká sa normálu. Je naviazaná na kamerový systém, ktorý je napojený na mestskú políciu, pričom jedna z kamier okamžite na hlásenie zareaguje. „Základom je zavádzať len také riešenia, ktoré reálne pomôžu ľudom, zjednodušia im život a poskytnú im skutočnú pridanú hodnotu,“ vysvetlil primátor.

Problémy vidí najmä v ľudských kapacitách, v niekom, kto postaví koncept, dá dokopy skutočne kvalitný a nadčasový projekt, pretože technológie sa veľmi rýchlo vyvíjajú. S tým súvisí aj zdĺhavý proces obstarávania, často sa podľa neho stáva, že kým sa niečo obstará, už riešenie nie je aktuálne, nádej preto vkladá do novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude účinná od apríla 2022, pretože zavádzanie riešení trvá na Slovensku roky. „Samosprávy sú agilné, no chceme, aby existovala do budúcna väčšia dôvera štátu smerom k samosprávam. My sme pripravení,“ povedal Ján Ferenčák.

Českým ekvivalentom ku Kežmarku je mesto Pardubice. V niektorých oblastiach je na špičke, no všetky české mestá hľadajú pre svojich obyvateľov tie najlepšie riešenia, vysvetlil v rámci webinára ITAPA Digital Talk námestník primátora Petr Kvaš. Záujem zavádzať smart riešenia je v Česku a na Slovensku veľmi podobný. Mesto svojim obyvateľom ponúka mimoriadne využívanú mestskú aplikáciu s množstvom funkcií. Vybudovalo tiež moderné dopravné informačné centrum, ako aj cyklovežu na zaparkovanie bicyklov. Veľký dôraz kladie však na parkovanie, a to vo forme tzv. smart parkingu. Mesto osadilo nové parkovacie automaty, prostredníctvom 3 400 senzorov monitoruje obsadenosť parkovacích miest, pričom vie zistiť, či na nich parkujú návštevníci, rezidenti alebo sú miesta prázdne. P. Kvaš zároveň potvrdil slová J. Ferenčáka o tom, že verejné obstarávanie je problémom aj v Česku.

Na Slovensku zavádzajú samosprávy moderné riešenia aj s pomocou eurofondov, napríklad prostredníctvom výziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Rezort podporil v prvej výzve mestá a obce, úspešných bolo 35, pričom už vstupujú do fázy implementácie. Aktuálne je otvorená druhá výzva, ktorá je určená pre samosprávne kraje a krajské mestá. V nej musia žiadatelia dbať aj na analytickú stránku, ktorá je kľúčová, teda na pridanú hodnotu generovaných dát a výstupov pre chod samosprávy, resp. pre kvalitu života občanov. Riaditeľ odboru inovácií a smart agendy na MIRRI Juraj Hošták upozornil, že čím budú projekty premyslenejšie, tým majú väčšiu šancu na úspech a najmä na svoju  implementáciu v stanovenom termíne. „Želaným stavom je, aby sme do budúcna vnímali inovatívne riešenia a moderné technológie ako neodmysliteľnú súčasť akýchkoľvek projektov rozvoja miest a regiónov a nielen tých, ktoré teraz často začleňujeme pod pojem „smart city“,“ povedal v rámci webinára. Zároveň verí, že skúsenosť samospráv s modernými technológiami bude prívetivá a úspešná.

Aby však mali smart riešenia pre obyvateľov tú najväčšiu pridanú hodnotu, treba klásť veľký dôraz na ich IT rozmer a teda na softvér. Samotný úžitok je veľmi dôležitým aspektom, nadviazal Chief Product Officer spoločnosti PosAm Michal Bróska. „Ak niekto niečo zavádza, mal by v prvom rade sledovať cieľovú skupinu. Riešenie, ktoré mesto obstará, musí dodať skutočný úžitok.“ Slovenské samosprávy sú podľa neho v niektorých oblastiach príkladom pre štát. „Vidím, že primátori chcú skutočne zlepšovať kvalitu svojich služieb pre obyvateľov, pričom si myslím, že samospráva vie často hospodáriť lepšie ako štátna správa,“ povedal.

S modernými riešeniami je úzko prepojené aj verejné obstarávanie, bez ktorého sa mestá a obce nepohnú. Celý proces obstarávania riešení môže už onedlho pomôcť urýchliť novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude účinná od apríla. „Dobrou správou je, že sa posúva limit pre zákazky s nízkou hodnotou, čo je pre samosprávy najefektívnejší a najjednoduchší spôsob obstarávania,“ vysvetlil zástupca Únie profesionálov verejného obstarávania Juraj Tkáč. Pri tovaroch a službách sa tento limit posúva zo 70 tisíc eur na 180 tisíc eur bez DPH, čím vznikne pre mestá a obce podstatne väčší manévrovací priestor na obstaranie projektov jednoduchšie a rýchlejšie. Zákazka s nízkou hodnotou sa dá podľa neho zrealizovať zákonnou cestou za jeden až dva týždne. Proces verejného obstarávania vníma ako prostriedok na to, aby boli konečne obstarané efektívne riešenia. „Chcel by som apelovať na samosprávu, aby sa viac predávala, viac predávala pozitíva. Treba takto ukázať, že aj prostredníctvom obstarávania sa dajú robiť zmysluplné projekty, ktoré sú prospešné,“ dodal na záver s tým, že ide o príklady dobrej praxe, ktoré na Slovensku rozhodne existujú.

ITAPA Digital Talks je séria pravidelných online diskusných stolov s kľúčovými osobnosťami na aktuálne témy. Podujatia ITAPA už 20 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou na Slovensku, so stovkami spíkrov a účastníkov z domáceho prostredia aj zahraničia.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies