Staňte sa partnerom

Juraj Dilinger

generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov MK SR
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným