Staňte sa partnerom

Hardy Klömpges

Siemens IT Solutions and Services
Hardy Klömpges v súčasnosti pracuje v mníchovskej pobočke Siemens IT Solutions and Services oblasti eGovernmentu na pozícií International Sales Manager. Tu zodpovedá za koordináciu všetkých aktivít oddelenia Public Sector, ktoré sa týkajú EU. Je zapojený v európskych asociáciách ako Digital Europe a zúčastnil sa viacerých európskych eGovernment projektov. Vo veľkom európskom projekte SPOCS je projektovým manažérom pre dodávky Siemensu.
Pred začiatkom pôsobenia v tejto pozícií pracoval v európskom parlamente a v bruselskej pobočke Siemensu.
  • Smernica o službách ako ďalej? - jednotné kontaktné miesta   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices

     IT implementácia Smernice EÚ o službách má za cieľ dosiahnuť, aby sa Európska Únia stala najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším znalostným trhom na svete do konca roka 2009. Modernizovaná vláda je základom pre úspešnú implementáciu Smernice EÚ, musí sa zaviesť a zdokonaliť medziodvetvová a medzinárodná spolupráca medzi vládnymi útvarmi. Táto prezentácia sa zameria na technické výzvy a ďalšie kroky v procese IT implementácie Smernice EÚ o službách.
    Prezentácia sa tiež pozrie do budúcnosti implementácie Smernice EÚ o službách a vysvetlí projekt SPOCS, čo je skratka pre „Simple Procedures Online for Cross-border Services - Jednoduché on-line postupy pre cezhraničné služby", veľký európsky pilotný projekt uvedený Európskou komisiou, ktorý je zameraný na IT implementáciu Smernice EÚ o službách a tým na odstránenie administratívnych bariér, ktorým čelia európske podniky predtým, ako ponúknu svoje služby do zahraničia. Od SPOCS sa očakáva, že ďalej zlepší kvalitu realizácie elektronických postupov a bol navrhnutý pre podniky, ktoré sa zaujímajú o cezhraničné  aktivity. Umožní im splniť všetky administratívne povinnosti cez Jednotné kontaktné miesto (Point of Single Contact), ktoré bude k dispozícii on-line vo všetkých členských štátoch EÚ do konca roka 2009.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies