Staňte sa partnerom

Jedinou šancou pre naše zdravotníctvo je teraz dobrá reforma

Bratislava, 24. februára 2021 – Slovenské zdravotníctvo stojí pred reformou a práve teraz má šancu posunúť sa o desaťročia vpred. Cesta k tomu je vybudovať sieť moderných nemocníc, akcelerovať vedu a výskum, zaviesť digitalizáciu do praxe, dostať dáta k lekárom aj pacientom a investovať do ľudského kapitálu. Zhodli sa na tom účastníci podujatia ITAPA Digital Talk v prvej verejnej diskusii k reforme zdravotníctva.

Slovenské zdravotníctvo je desiatky rokov pozadu za vyspelými krajinami. Jeho hlavnými problémami sú nedostatočné ľudské zdroje, zle nastavený systém financovania, malá otvorenosť inováciám, ale aj enormne zanedbané investície z minulosti.

Práve teraz má Slovensko jedinečnú šancu na zásadnú zmenu vďaka rozsiahlym zdrojom financií, ktoré ponúka Fond obnovy a odolnosti. Federico Pratellesi z generálneho riaditeľstva pre zdravie z Európskej komisie sa k tomu vyjadril: „Investície do fyzickej infraštruktúry nie sú jedinou možnosťou, ktorú fond obnovy poskytuje. Možné sú aj investície do ľudského kapitálu vo forme vzdelávania a školení.“ Pratellesi tiež povedal, že Slovensko má v Pláne obnovy veľmi ambiciózne návrhy, ktoré však celkom nezodpovedajú technickým kapacitám Slovenska. Verí však, že Slovenskom pripravený návrh bude schválený.

„Peniaze z Fondu obnovy nám určite pomôžu, predstavujú začiatok reformy,“ uviedla Iveta Griačová, generálna riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárstva Ministerstva zdravotníctva SR. „Musíme v prvom rade myslieť na pacientov, ale aj na to, aby vyštudovaní odborníci mali kde pracovať - vybudovať optimálnu sieť nemocníc. To nám bude trvať ešte určite ďalších 10 rokov, keďže naša sieť nemocníc je tam, kde bola napríklad dánska pred 20 rokmi,“ dodala. Oskar Dvořák, generálny riaditeľ Sekcie reformnej agendy Ministerstva zdravotníctva SR však doplnil: „Vďaka politickej podpore, poctivej analytickej práci a financií z Fondu obnovy sa snažíme nastaviť dobrú a udržateľnú reformu, ktorá môže významne pomôcť.“

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič si myslí:  „Aby sme mali kvalitné nemocnice, ako aj zdravotnú starostlivosť, musíme akcelerovať vedu a výskum, zavádzať digitalizáciu do praxe a hlavne transfer informácií – dostať dáta k lekárom, a teda aj k pacientom.“

Ako zdôrazňuje Samuel Arbe, spoluzakladateľ Centra inovatívneho zdravotníctva: „Komplexná reforma sa nedá dosiahnuť iba investíciou do „betónu“, ale potrebné sú aj investície do ľudí, procesov a kvality služieb. Dôležitá je aj prevencia, ktorá je ďaleko najlacnejšou a najlepšou cestou pre pacientov. Tá je žiaľ zatiaľ v pláne reformy pokrytá minimálne.“

Martina Antošová, koordinátorka projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine: „Rada by som zdôraznila, že projekt novej nemocnice v Martine už pripravujeme tretí rok. Narážame však na nedostatok kvalitných lekárov, a preto v prvom rade vidím reformu postavenú na kvalitnom a cielenom vzdelávaní odborníkov.“

Nezávislý expert na zdravotníctvo Martin Smatana si myslí, že analytické základy reformy zdravotníctva sú pripravené veľmi dobre. „Oceňujem komunikáciu s odbornou verejnosťou, ktorá je do nej postupne zapájaná. Nemocnica v Martine môže byť príkladom nového typu nemocníc, ktoré sa postavia na zelenej lúke s optimálne nastaveným manažmentom pacienta, novými procesmi a správnym naštartovaním akadémie vzdelávania. Bude to dobrý signál pre reformu.“

Vďaka pripravovanému Fondu obnovy a odolnosti spolu so štrukturálnymi fondmi môže Slovensko financovať náklady na reformu zdravotníctva. Finálnu verziu dokumentu pre oblasť zdravotníctva by sa mala dozvedieť verejnosť o niekoľko týždňov, uviedli zástupcovia ministerstva v diskusii o reforme zdravotníctva na Slovensku. Má politickú podporu a je pripravovaná na základe dobrej analýzy stavu a dát, ktoré boli k jej realizácii potrebné. Podľa slov zástupcu Európskej komisie je náš návrh dobrý a nepredpokladá, že by ho EK nemala schváliť.

Séria ITAPA Digital Talks bude pokračovať o mesiac témou Zelené dáta: Ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom.

ITAPA Digital Talks je séria pravidelných online diskusných stolov s kľúčovými osobnosťami na aktuálne témy.  Podujatia ITAPA už 20 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou na Slovensku, so stovkami spíkrov a účastníkov z domáceho prostredia aj zahraničia. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies