Staňte sa partnerom

Robert Kernstock

IBM Global Business Services - Public Sector, IBM Europe
Robert Kernstock sa špecializuje na zefektívnenie podnikových procesov, change management a implementáciu obchodných stratégií, cieľov a procesov spojených s IT stratégiou a IT infraštruktúrou vrátane skúseností z project managementu. Jeho oborom je štátna správa, so zameraním na riešenia pre eGovernment. Pôsobil na rôznych manažérskych funkciách v konzultačných firmách.
Ukončil univerzitu vo Viedni s diplomom z informatiky a obchodnej správy. Je certifikovaný Systematic Consultant.
 • Government 2020: Hlavné trendy vývoja štátnej správy do roku 2020, na základe štúdie IBM Institute for Business Value   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
  Vláda v roku 2020: Šesť globálnych vplyvom, ktoré majú dopad na vlády na celom svete:

  •    meniaca sa demografia,
  •    urýchľovanie globalizácie,
  •    vynárajúce sa environmentálne problémy,
  •    vývoj sociálnych vzťahov,
  •    narastajúce hrozby v oblasti sociálnej stability a poriadku,
  •    rozširujúci sa dopad technológií.

  Kľúčom k riešeniu je spolupráca. Aj v priebehu najnovšieho vývoja globálnej ekonomiky pozorujeme, že spolupráci je kladený oveľa väčší dôraz, než tomu bolo pred niekoľkými mesiacmi.

  Organizácie verejného sektora dokážu reagovať na predvídateľné zmeny, ak príjmu skupinu nových postojov. Spoločnosť IBM na prehľad v oblasti týchto zmien a je partnerom vlád v rámci globálnych vedúcich referenčných projektov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies