Víťazom Cena ITAPA sa stal projekt eZdravie

Víťazným projektom Cena ITAPA 2019 sa stal projekt eZdravie, zadávateľom je NCZI, riešiteľom je konzorcium firiem na čele so spoločnosťou Asseco a Beset, LeikTec, LYNX, NESS Slovensko.


Na druhom mieste sa umiestnil projekt Elektronizácia potvrdení o návšteve školy, zadávateľom projektu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, riešiteľom je spoločnosť DITEC.

Na treťom mieste sa umiestnil projekt Zelená nafta 2019+, zadávateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR a riešiteľom je Atos IT Solutions and Services.

Čestné uznanie poroty získal projekt Lepšia obec od spoločnosti Resco.
Najinovatívnejším projektom v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu sa stal projekt SINO CLOUDclient od spoločnosti SINO.
Najlepším projektom vzdelávania v IT alebo pre IT sa stal projekt Virtuálna anatómia od VIRTUAL MEDICINE.
 
Cenu Rádia Slovensko na ITAPA 2019 vyhral projekt Inteligentná doprava v Žiline, ktorého zadávateľom je mesto Žilina a riešiteľom spoločnosť ALAM.
 

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným