Technológie prinášajú nové prístupy ku vzdelávaniu, pandémia nám ukázala, aké sú dôležité

Rôzne skupiny ľudí majú rozdielny prístup k digitálnemu vzdelávaniu, ale tiež majú aj odlišné podmienky na takéto vzdelávanie. Dnes už je dôležité, aby tento prístup nemali dnes už len deti, ale aj ľudia rôznych vekových skupín.

Každému jednému z nás pri slove vzdelávanie napadne, aký je jeho význam, dôvod či poslanie. Jednoznačne je mimoriadne dôležité pre našu budúcnosť a je o príležitostiach. Vzdelávanie sa však v časoch pandémie zmenilo, a to nielen u nás, ale po celom svete. Deti sa presunuli zo školských lavíc do online priestoru. Zmenu však aktuálna situácia nepriniesla len vo vyučovaní. Množstvo aktivít sa presunulo do virtuálnej roviny, a to aj v prípade dospelých ľudí či dôchodcov. A tu nastal problém, pretože digitálne vzdelávanie, resp. digitálne zručnosti nie sú na Slovensku na takej úrovni, akú si 21. storočie vyžaduje.

Problémom môže byť aj to, že rôzne skupiny ľudí – ľudia v regiónoch, deti, bohatí či chudobní, dospelí, ale aj dôchodcovia – majú rozdielny prístup k digitálnemu vzdelávaniu či podmienky naň. A tu sa treba sústrediť nielen na deti, ale aj na staršie generácie, a to predovšetkým v prípade digitálneho vzdelávania či samotného využívania technológií. Pretože všetci by mali mať rovnaký prístup k technológiám, vedeli ich naplno využívať a užívali si ich prínos práve v každodennom živote. Práve pandémia nám ukázala, aké veľké nerovnosti v tejto oblasti existujú. „Je dôležité, aby mali prístup k technológiám všetci. Vzdelávať v IT oblasti treba nielen študentov, ale všetky skupiny obyvateľstva,“ povedal na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2021 v paneli venovanom modernému regionálnemu školstvu Colin Cui Yu zo spoločnosti Huawei Technologies, ktorá má s IKT obrovské skúsenosti.

Spoločnosť vo svete pomáha v časoch pandémie prehlbovať IT zručnosti vo vzdelávaní. Napríklad v Spojených arabských emirátoch zlepšuje prístup k online vzdelávaniu najmä v skupinách, ktoré majú obmedzené zdroje, slabú infraštruktúru či nedostatok učiteľov a škôl. Od novembra 2020 do augusta 2021 sa do projektu zapojilo už 21 000 študentov. Spoločnosť žiakom poskytuje rýchle internetové siete, tablety, ako aj elektronický obsah, ktorý zahŕňa potrebné knihy. Robí tak spoločne s rôznymi partnermi zo štátu či napríklad z e-Learningových platforiem. Druhým príkladom je projekt Národná smart vzdelávacia stratégia v Číne, vďaka ktorému odučilo počas pandémie milión univerzitných učiteľov viac ako 1,1 milióna online hodín.

Spoločnosť Huawei Technologies Slovakia by chcela pomôcť aj u nás, a to v spolupráci s univerzitami, IT komunitou či, samozrejme, s vládnymi predstaviteľmi. Svoju pomoc ponúka pri budovaní komplexného IT ekosystému, ktorý by vychovával IT talenty. Digitálna transformácia sa totiž deje už aj na Slovensku, no zatiaľ pomalým tempom. Treba si uvedomiť, že práve mladí ľudia sú budúcnosťou digitálneho sveta. Prostredníctvo investícií a úsilia sa spoločnosť zaviazala, že zlepší digitálne zručnosti mladých ľudí a povzbudí ich v tom, aby našli vášeň pre vedu. Cieľom plánovaného projektu, zasadeného do slovenských podmienok, je poskytovať vzdelanie v digitálnych technológiách každému, kto prejaví záujem a bude chcieť vedieť, čo sa deje v tomto smere na druhom konci sveta. V pláne je takisto vytvorenie IKT Akadémie v spolupráci s univerzitami, ktorej program bude poskytovať tréning a prostriedky na učenie sa IT technológií podľa toho, čo tento priemysel vyžaduje. V neposlednom rade je cieľom rozvíjať talenty, a to nielen v oblasti IT, ale napríklad aj matematické či fyzikálne. „Technológie prinášajú nové prístupy ku vzdelávaniu, pričom vedomosti nemajú žiadne hranice – je jedno, odkiaľ ste či koľko máte rokov.“ Pozrite si celé jeho vystúpenie v rámci panelu Moderné regionálne školstvo.

Medzi ďalšími prezentujúcimi v tomto paneli bol aj Martin Minárik zo spoločnosti Nexineo, ktorý prezentoval, ako bude vyzerať vyučovanie budúcnosti, či Eva Gulíková z Ekofondu SPP, ktorá hovorila o rozvoji nového študijného odboru, ktorý stavia most medzi tradíciou a inováciami.

Dôležitosť vzdelávania v oblasti digitálnych zručností si uvedomuje aj rezort školstva. Značná časť je na digitalizáciu školstva vyčlenená aj v Pláne obnovy, a to konkrétne 190 miliónov eur. Odborníci na vzdelávanie sa na kongrese ITAPA zhodli, že tieto financie nesmieme premárniť a veľkú pozornosť musíme venovať práve vzdelávaniu učiteľov v oblasti digitálnych zručností. Prieskumy totiž už dnes ukazujú, že až 90 percent pracovných pozícií bude v blízkej budúcnosti vyžadovať aspoň základnú úroveň digi zručností, plus, až 65 percent detí, ktoré teraz začínajú chodiť do školy, bude mať v dospelosti prácu, ktorá dnes ešte neexistuje. Do škôl sa na nákup IT v posledných rokoch investovalo veľa peňazí, no zabudlo sa na to, že základom sú zručnosti učiteľov. Pandémia ukázala, že množstvo učiteľov má s online vyučovaním problém. Na pomoc tak má vzniknúť nová pozícia – digitálny koordinátor – ktorá prinesie nové spôsoby výučby pre žiakov aj učiteľov, čím prispeje ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. A práve o digitálnych koordinátoroch na ITAPA hovorila Alena Kanabová z Accenture Advanced Technology Center in Central Europe.

Celý program uzavrela diskusia o medronom regionálnom školstve za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva Svetlany Síthovej, Mária Lelovského z Republikovej únie zamestnávateľov, ale aj učiteľa roka 2020 Petra Palla.
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným