Staňte sa partnerom

Robert Hatala

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, primár
Je prednostom Kliniky kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty SZU a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Bratislave a súčasne primárom Oddelenia arytmií a kardiostimulácie. Promoval suma cum laude na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde bol aj inaugurovaný na profesora internej medicíny–kardiológie v r. 2001.

V 90-tych rokoch pracoval viac rokov na univerzitných klinikách v Kanade, Francúzsku, Nemecku a Rakúsku. Hlavnými oblasťami jeho klinického a vedeckého záujmu sú srdcové arytmie s osobitným zameraním na katétrovú abláciu, náhlu srdcovú smrť a jej prevenciu ako aj arytmologické aspekty koronárnej choroby srdca, artériovej hypertenzie a srdcového zlyhávania.
V roku 1995 založil prvé špecializované centrum komplexnej liečby arytmií na Slovensku, ktoré v súčasnosti ročne lieči okolo 1500 pacientov, u ktorých sa realizuje spolu s detskými pacientami okolo 2000 intervencií.
Je autorom alebo spoluautorom viac ako 80 publikácií v odborných časopisoch a 300 prezentácií na popredných svetových kongresoch a sympóziách medzinárodného i národného významu. Ako pozvaný prednášateľ prednášal v niekoľkých svetových jazykoch (anglicky, nemecky, francúzsky a rusky) vo viac ako 30 krajinách. Opakovane bol zvolený za prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie srdcových arytmií. Od roku 2011 pracoval v rôznych výboroch Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC), v rokoch 2017-2018 ako vedecký sekretár Európskej asociácie srdcových arytmií (EHRA).
Je čestným členom niekoľkých kardiologických spoločností v zahraničí. Od r. 2020 zastáva funkciu exekutívneho editora European Heart Journal.
V roku 2023 bol ocenený čestným doktorátom Semmelweissovej univerzity v Budapešti.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies