Staňte sa partnerom

Peter Krkoška

ANEXT, divízny manažér
Peter Krkoška pracuje v spoločnosti ANEXT, a.s. na pozícii divízny manažér, kde sa podieľa na strategickom riadení IT projektov. Má viac ako 10 ročné skúsenosti v obore informačných technológií. Počas svojej profesnej kariéry pôsobil na viacej ako 40. projektoch implementácie alebo integrácie informačných systémov v rôznych roliach. Od roku 2009 sa venuje prednostne problematike projektov OPIS a IT projektov v rámci slovenskej rozvojovej pomoci. Je absolvent Žilinskej univerzity v odbore aplikovaná informatika.
 • Telemedicínske služby Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť ?
  Bude predstavený jeden z piatich projektov na podporu zriaďovania výskumných centier nadnárodných korporácií zameraných na základný technologický výskum excelentnej kvality realizovaný aj za účasti slovenských podnikateľských subjektov a špičkových výskumných kolektívov výskumných inštitúcií.

  S čoraz rýchlejším rozvojom civilizačných ochorení sa spájajú výzvy adekvátnych zdravotníckych, sociálnych aj celospoločenských postupov pre hľadanie progresívnych riešení v zmysle minimalizácie následkov (komplikácií ochorení) a predĺženia strednej doby prežívania ako kľúčového parametra pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva.


  Anotácia
  Výskum v oblasti lekárskych vied patrí aj v zmysle pripravovanej Stratégie inteligentnej špecializácie SR do roku 2020 medzi 6 základných priorít výskumu. Informačné komunikačné technológie, analýza dát a matematické metódy poskytujú infraštruktúru pre základný výskum, ako komplexný manažment pacienta s chronickým ochorením prispeje k zlepšeniu úrovne kvality života pacienta. V rámci Centra výskumu závažných ochorení bola pre pilotnú fázu výskumu zvolená problematika cukrovky a jej komplikácií. Telemedicínske služby, ako spôsob získania vybraných fyziologických údajov pomocou diskontinuálneho monitorovania, adherencia pacienta k liečbe a zvýšený dohľad nad zdravotným stavom pacienta mimo štandardných pravidelných návštev ordinácie ošetrujúceho lekára, sú predmetom klinickej štúdie DiaMonitor. Do štúdie sa plánuje zaradiť spolu 400 pacientov s DM 1. a 2. typu a cca 25. zdravotníckych centier. Telemedicína je považovaná za doménu eHealth-u a v národom rozmere zavádzanie telemedicíny Slovenská republika zaradila  do plánovania druhej vlny eHealth.

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies