Staňte sa partnerom

Peter Kovařík

prezident Policajného zboru
Pracovné skúsenosti:
 •     práca v špecializovaných vyšetrovacích tímoch
 •     diplomatická služba
 •     gestor legislatívnych úloh pri príprave zákona na ochranu oznamovateľov
 •     predseda komisie na výber predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 •     gestor pracovnej skupiny na vykonanie analýzy doterajšieho systému podávania majetkových priznaní a predloženia návrhu na jeho zefektívnenie
 •     gestor zavádzania národného protikorupčného systému
 •     gestor spoločného projektu s OECD na zlepšenie integrity verejnej správy v SR a zvýšenie efektívnosti protikorupčnej prevencie
 •     gestor zavádzania medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001, ktorej cieľom je vytvoriť, udržiavať, preskúmavať a zlepšiť systém manažérstva proti korupcii na Úrade vlády SR
 •     lektorská činnosť na úrade vlády spoločne s TIS (formou etických dilem) a na konferencii k ochrane oznamovateľov
 •     prednášková činnosť pre Inštitút bankového vzdelávania
 •     vedúci delegácie SR vo výbore GRECO Rady Európy
 •     národný expert AWF MTIC Europol (karuselové podvody na medzinárodnej úrovni)
 •     krátkodobý expert vlády SR – ochrana záujmov EÚ
 •     člen Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a Rady vlády pre prevenciu kriminality
 •     člen ústredného krízového štábu, člen krízového štábu ÚV SR
 •     interný audítor pre systém manažérstva proti korupcii podľa noriem ISO 37001 a ISO 19011
 •     člen technického výboru na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (TV-CO-SM) Slovenskej národnej akreditačnej služby
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies