Staňte sa partnerom

Peter Drotár

Technická univerzita v Košiciach
Peter Drotár získal titul PhD. v odbore elektronika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v roku 2010. V rokoch 2010 až 2012 pôsobil v spoločnosti Honeywell International, Advanced Technology Europe ako vedec pre komunikačné a sledovacie systémy. V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako postdoc/vedecký pracovník v SIX Research Centre na Vysokém učení technickém v Brně. V súčasnosti je profesorom na Katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú spracovanie biomedicínskych signálov a obrazov, metódy umelej inteligencie a strojového učenia. Vedie výskumné a vývojové projekty týkajúce sa systémov podpory rozhodovania a AI v biomedicíne. Je členom IEEE a EurAI.
  • IGNITE SESSION: Aplikácie AI v medicínskom zobrazovaní   |   Jarná ITAPA 2024
    Jednou z najperspektívnejších oblastí AI je využitie v medicínskom zobrazovaní, kde má potenciál radikálne transformovať diagnostické procesy, zlepšiť presnosť diagnostiky a skrátiť čas potrebný na vyhodnotenie zobrazovacích štúdií. Táto prezentácia poskytne prehľad o súčasnom stave technológie AI v medicínskom zobrazovaní, vrátane najnovších pokrokov, výziev a možností, ktoré tieto technológie prinášajú. 
    Hlavným cieľom je ukázať, ako AI môže pomôcť lekárom v lepšom rozpoznaní a interpretácii medicínskych obrazov, čím sa zlepšuje kvalita pacientskej starostlivosti. Predstavíme prípadové štúdie, výsledky nášho výskumu, a diskutujeme o významných výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté v oblastiach ako radiológia. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies