Staňte sa partnerom

Peter Dobák

vedúci úseku organizácie, riadenia a informatiky Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Narodený: 4. 1. 1952 v Trnave

Vzdelanie:
VŠE – Fakulta riadenia, Mechanizácia a automatizácia riadiacich prác

Priebeh zamestnaní:
- Podnik racionalizácie riadenia PVž (1975-82)
- Gymnázium Trnava (1982-90)
- ŽOS Trnava, vedúci výpočtového strediska (1990-92)
- SZČO v oblasti IT (1992-2002)

Iné:
- výkonný podpredseda Fóra pre informatizáciu samosprávnych krajov
- člen komisie pre štandardizáciu IS VS pri splnomocnencovi vlády pre informatizáciu

Úvodné slovo predsedajúceho - ITAPA sekcia D4: Manažérske IS vo verejnej správe

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies