Staňte sa partnerom

Péter Bakonyi

Deputy State Secretary pre stratégiu informa%nej spolo%nosti
Péter Bakonyi získal svoj titul v r. 1965 na Fakulte elektro-inžinierstva Budapeštianskej technickej univerzity. Doktorát získal v r. 1970 a stal sa kandidátom technických vied v r. 1974. Predmetom jeho výskumu boli počítačové siete. Ako hosťujúci profesor prednášal na University of North Caroline v r. 1987. Neskôr pracoval ako poradca pre IT generálneho sekretára Ma8arskej akadémie vied od r. 1991. Od r. 1965 vedecky spolupracuje s MTA SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet). Bol nominovaný ako zástupca riaditeľa zodpovedný za oblas, vedy v r. 1982. Ako výkonný riaditeľ Hungária Biztosító Számítástechnika Kft. pracoval ako IT manažér pre Allianz Hungária Biztosító od r. 1991; v rokoch 2000 and 2002 bol zodpovedný za e-business ako manažér tejto sekcie. V r. 2002 opätovne nastúpil do SZTAKI ako zástupca riaditeľa. V rokoch 1975 and 1990 manažoval výpočtové stredisko Maďarskej akadémie vied. Od r. 1986 do r. 1999 viedol National Information Infrastructure Programme. Je prezidentom John Neumann Society of Computer Science, National Libraries Board a Hungarian Internet Society.
V rokoch 1964 a 1968 bol ocenený zlatou medailou "For Sports" Award; v r. 1986 mu bola udelená cena Eötvös Loránd Award. V roku 1993 získal ocenenie Széchenyi Award. Od júna 2002 pracuje ako Deputy State Secretary na Ministerstve informatiky a komunikácií pre stratégiu informačnej spoločnosti.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies