Martin Hošták

Republiková únia zamestnávateľov, tajomník
Martin Hošták sa v oblasti hájenia záujmov zamestnávateľov pohybuje už takmer dve desaťročia. V minulosti pôsobil na viacerých pozíciách v súkromnej i štátnej sfére, a to najmä v oblasti poradenstva, či obchodu. Od roku 2006 je Ing. Martin Hošták, PhD. tajomníkom najvýznamnejšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku – Republikovej únie zamestnávateľov. Viac ako desaťročie aktívne reprezentuje slovenských zamestnávateľov jednak v sociálnom dialógu s vládou a odbormi, ako aj vo viacerých významných medzinárodných organizáciách a inštitúciách ako napríklad Poradný výbor pre priemysel a podnikanie pri OECD, Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov a i. Od roku 2010 je stálym zástupcom a členom Výkonného výboru európskej strešnej zamestnávateľskej organizácie BUSINESSEUROPE, a od roku 2020 pôsobí ako člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným