Staňte sa partnerom

Liam Grover

Healthcare Technologies Institute & West Midlands Health Tech Innovation Accelerator, riaditeľ
Liam Grover je profesorom na univerzite v Birminghame v Anglicku. V roku 2006 založil výskumnú skupinu v rámci School of Chemical Engineering. Je odborníkom na interakcie, ktoré sa vyskytujú medzi materiálmi a biologickými prostrediami, pričom skúma, ako materiály ovplyvňujú biológiu a naopak a podielal sa na vývine viacerých inovatívnych metód. Publikoval viac ako 200 článkov o vývoji nových materiálov a podal viac ako dvadsať patentov na ochranu týchto technológií. Od začiatku svojej kariéry dokázal sprocesovať štyri inovatívne technológie od konceptu až po samotné klinické skúšanie. Získal viac ako 30 miliónov libier na financovanie svojho výskumu a vývoja nových medicínskych technológií (EPSRC, MRC, BBSRC, ERDF, EÚ, NC3Rs, NSFC, NIHR, RCDM) a je zakladateľ a riaditeľ inštitútu Healthcare Technologies Institute, ktorý sa zaoberá novými technológiami. Nedávno bol zvolený za člena Akadémie lekárskych vied. 
  • Aké sú výzvy a príležitosti na zavádzanie nových technológií na trh pre moderné zdravotníctvo?   |   Jarná ITAPA 2024
    V tejto prezentácii sa pozrieme na hlavné výzvy spojené s implementáciou inovatívnych technológií v zdravotníckom sektore v Briminghame (Veľká Británia). Predstaví sa program, ktorý spája sieť odborníkov naprieč priemyslom, NHS a univerzitami, a ako tento program prispieva k efektívnejšej premene technológií od konceptu až po realizáciu. Tento program využíva centrálne koordinovanú sieť, financovanú vládou, čo umožňuje lepšiu spoluprácu a zrýchľuje celý proces zavádzania nových technológií na trh. Prezentácia poskytne prehľad o tom, ako tieto iniciatívy pomáhajú prekonať prekážky a zlepšiť zdravotnícke služby prostredníctvom inovácií. Pripojte sa k tejto prezentácii a získajte cenné poznatky o tom, ako môžu nové technológie transformovať zdravotníctvo a aké kroky sú potrebné pre ich úspešné uvedenie na trh.
  • DISKUSIA "Akcelerácia inovácií v zdravotníctve"   |   Jarná ITAPA 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies