Julianna Orbán Máté

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, riaditeľka
Vyštudovala Technickú Univerzitu, Ekonomickú fakultu, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie, súbežne si doplnila pedagogické minimum a v roku 2011 ukončila doktorát z oblasti financií. Do roku 2013 pôsobila v súkromnej sfére, od roku 2013 do dnes pôsobí vo verejnej správe ako riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. V rokoch 2017 až 2020 pôsobila aj ako vedúca na Odbore regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Je členom správnej rady IT Valley, členom rady pre Najmenej rozvinuté okresy, členom pracovnej skupiny PRV a Partnerstvo 2020. Okrem rozvoja prihraničných regiónov bola v roku 2020 poverená tvorbou Regionálnej inovačnej stratégie, zastupovala Košický samosprávny kraj v témach úzko spojených s inováciami.

Zaujíma sa hlavne o regionálny rozvoj, cezhraničnú spoluprácu, rozvoj malých a stredných podnikov, vzdelávanie, turizmus a cestovný ruch, podporné grantové systémy, výskum a vývoj.  

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným