Staňte sa partnerom

Jozef Babeľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Jozef Babeľa vychodil základnú školu a gymnázium v Brezne. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu všeobecného lekárstva na Jesseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine. Po jeho absolvovaní nastúpil na urologické oddelenie v banskobystrickej fakultnej nemocnici ako lekár. Vrámci postgraduálneho vzdelávania postupne získal dve atestácie z urológie a jednu z onkológie v urológii. Vo svojej praxi sa zameriava na liečbu onkologických ochorení uropoetického traktu s využitím laparoskopickej a hlavne robotickej operačnej techniky.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies