Staňte sa partnerom

Franz Bailom

in-manas, Founder & CEO
Zakladateľ a generálny riaditeľ dvoch prosperujúcich globálnych podnikov. Od roku 2016 je riaditeľom v in-manas (Intelligent Management Solutions), ktorá je priekopníkom inovatívnej softvérovej platformy vybavenej špecializovanými nástrojmi umelej inteligencie prispôsobenej pre spoločnosť, krajiny, regióny a klastre. Predtým pôsobil v IMP (Innovative Management Partner), kde od 2010 do 2015 bol vo vedení medzinárodnej poradenskej spoločnosti zameranej na strategické plánovanie a inovácie. Je tiež autor a spoluautor vplyvných kníh o manažmente, napríklad Enduring Success - What Top Companies Do Differently, a medzinárodných výskumných prác so zameraním na rozvoj stratégií a podporu inovácií v rôznych odvetviach. Prednášal na významných medzinárodných programoch manažmentu, predtým pôsobil ako odborný asistent na Univerzite v Innsbrucku. Špecializuje sa na vedenie kurzov o stratégii a inováciách.
 
Kľúčové úspechy:
- Podieľal sa na tvorbe podnikových stratégií pre mnohé spoločnosti.
- Uznávaný za priekopnícke a inovatívne prístupy k riešeniu problémov.
- Uznávaný za významný prínos k akademickému výskumu v oblasti stratégie a inovácií.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies