Ferdinand Vavrík

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, riaditeľ vládnej jednotky CSIRT
Ing. Ferdinand Vavrík, PhD. je riaditeľom vládnej jednotky CSIRT (CSIRT.SK), ktorá je zaradená na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pod sekciu kybernetickej bezpečnosti. Vyštudoval doktorát na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako vedúci technického oddelenia vládnej jednotky CSIRT, neskôr bol poverený jej riadením a následne úspešne absolvoval výberové konanie na riaditeľa vládnej jednotky CSIRT.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným