Staňte sa partnerom

Diana Budinská

Ministerstvo obrany SR
Pôsobí na odbore plánovania investícií a financovania projektov Ministerstva obrany SR. V súčasnosti zastupuje Slovenskú republiku v Správnej rade a Finančnom výbore Severoatlantického akcelerátora pre obranné inovácie - DIANA a tiež v Rade investorov (LPAC) Inovačného fondu NATO. Zaoberá sa problematikou nových a prelomových technológií (EDTs) využiteľných v obrannom a civilnom sektore. V rámci Inovačného fondu NATO sa zapája do procesov spojených s investovaním rizikového kapitálu do slovenských inovatívnych spoločností.

Je členkou pracovnej skupiny Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií. V minulosti pôsobila aj ako projektová a finančná manažérka národného projektu “Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy”, financovaného z prostriedkov Európskej únie.


 
  • Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane – DIANA   |   ITAPA AI & Robotics 2024
    DIANA je inovačný akcelerátor rozvíjajúci spoluprácu aliančných štruktúr s civilným sektorom, ktorý slúži ako pomocný nástroj pri hľadaní inovatívnych technologických riešení a ich dodávateľov v prospech spojencov NATO. Jedinečná inovačno-technologická sieť prepája civilných a vojenských expertov s výskumnými inštitúciami, testovacími centrami a súkromnými spoločnosťami – inovátormi z krajín NATO. DIANA predstavuje príležitosť pre inovátorov z verejného, súkromného aj akademického sektora rozvíjať svoje nápady a sofistikované technológie v spolupráci s NATO. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies