Staňte sa partnerom

Cher-Jean Lee

Secretary General of the Taiwan Provincial Consultative Council
Cher Jean Lee je generálnou tajomníčkou Taiwanského provinčného poradného výboru (Taiwan Provincial Consultative Council - TPCC) od decembra 2006. Hlavnou úlohou TPCC je digitalizovať jestvujúce historické dokumenty v spisoch zhromaždenia za posledných 60 rokov v rámci národného digitalizačného projektu Národnej vedeckej rady (National Science Council) a vykonať ústne rozhovory o minulosti a prítomnosti členov zhromaždenia provinčných zhromaždení, aby sa zachovali priame záznamy rozvoja miestnej autonómie a povojnovej demokracie na Taiwane. Je vo funkcii komisára Komisie pre výskum, rozvoj a hodnotenie Exekutívnej rady od roku 2008 a takisto je vo funkcii riaditeľky Rady Spoločného kreditového informačného centra Taiwanu od roku 2001.
 
Pani Lee má nasledujúcu prax: Poradca Exekutívnej rady (Executive Yuan) od augusta 2004 do novembra 2006, pomáhala premiérovi so záležitosťami súvisiacimi s legislatívou. Bola takisto vo funkcii zástupcu ministra Úradu vlády pre informácie Exekutívnej rady od januára 2000 do júla 2004, zodpovedná za objasňovanie národnej politiky, zverejňovanie nariadení vlády, poskytovanie širokej škály informačných služieb pre média doma aj v zahraničí. Pani Lee bola takisto začlenená pri vzniku Národnej komunikačnej komisie, ktorá kombinuje funkcie ICT v rôznych organizáciách, čo je jednou z hlavných úloh reforiem vlády. Získaním ďalších zdrojov, pripravuje politiku a potrebné opatrenia pre prostredie digitálnych médií, posilňujúc priemysel pri získavaní globálnej konkurencieschopnosti. Takisto iniciovala projekty spolupráce so svetoznámymi kanálmi ako sú Discovery and National Geographic na podporu národného imidžu. Pani Lee ukončila v určenom dátume v roku 2002 privatizáciu vládnych novín a na jej naliehanie bol vybudovaný internetový systém na prepojenie všetkých odvetvových kancelárií v zahraničí na jednotnej a interaktívnej platforme.
 
Ďalšou významnou skúsenosťou pani Lee bola jej funkcia riaditeľky Oddelenia pre riadenie informácií Výskumnej, rozvojovej a hodnotiacej komisie (RDEC) od januára 1989 do decembra 1999. jedným z cieľov RDEC je podporovať prestavbu vlády, ktorá kladie veľký dôraz na strategické využitie počítačových a komunikačných technológií. Viedla skupinu pre rozvoj, koordináciu a realizáciu projektu e-government, ktorý je významnou časťou Národnej informačnej infraštruktúry. Projekt e-government, ktorý pozostáva z desiatich podprojektov, vrátane Siete služieb vlády, služieb e-mail a adresár, sieť počítačových služieb v každej prefektúre a obci, mnohé „killer“ aplikácie ako je elektronická výmena vládnych dokumentov, verejná kľúčová infraštruktúra, informačný bezpečnostný systém, viacúčelová IC karta, a portály na prepojenie veľkých systémov.
 
Pani Lee bola predsedníčkou Rady Čínskeho Taipei filmového archívu a riaditeľkou Rady Fondu pre rozvoj vysielania. Takisto bola výkonnou predstaviteľkou Riadiaceho výboru pre informačný rozvoj pre Ministra štátov pre vedu a technológiu. Pani Lee má veľa skúseností s projektmi vládnych informačných systémov. Bola členkou riadiacich výborov pre Rezidenčný informačný systém, Pozemkový informačný systém, projekt Cargo Clearance Automation, Priemyselný a obchodný informačný systém, Zdravotnícke a lekárnické informačné systémy, atď. osobne viedla výbory pre automatizáciu kancelárie miestnej vlády, geografické informačné služby, ochranu súkromia v kybernetickom veku, modernizáciu vládnych dokumentov, elektronický podpis, atď. ...
 
Pani Lee je držiteľkou titulu B.A. Univerzity Fu-Jen, R.O.C a titulu M.S. pre počítačové vedy Boston University v USA. Takisto prednáša na akademických inštitúciách, v rôznych vládnych školiacich programoch pre štátnych úradníkov a veľmi aktívne sa angažuje vo viacerých medzinárodných aktivitách, ako je Medzinárodná federácia podnikateliek a manažériek, Sieť vedúcich žien, Globálny summit žien, APEC, atď.
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies