„Smart“ nemocnice aj na Slovensku? Digitálne technológie nám to umožnia

Nemocnice na Slovensku v súčasnosti čelia ťažkým výzvam. Okrem pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, potrebujú razantne prehodnotiť svoje doterajšie riadenie procesov. Jedným z najdôležitejších krokov je prechod z „papierového veku“ do toho digitálneho. Nemocnice sa tak stávajú efektívnejšie a pacienti získajú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Asseco Central Europe má širokú škálu riešení pre celú vertikálu zdravotného segmentu. Pozostávajú zo štandardizovaných softvérových produktov, komplexných riešení vyvinutých v súlade so špecifickými potrebami zákazníkov a znalostí procesov. Medzi ne patrí aj klasifikačný systém DRG, ktorý umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík s unikátnou podporou vlastného expertného systému a analytických nástrojov umožňujúce sledovanie nie len medicínskych informácií ale aj ekonomických dát s dôrazom na efektívne poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Bezpapierové nemocnice sú už bežnou praxou vo vyspelých krajinách. Digitalizácia môže posunúť aj našu krajinu do 21. storočia v oblasti zdravotníctva. Zároveň ide o jeden z účinných nástrojov na ukončenie zadlžovania sa nemocníc.  

Inovatívne informačné systémy zvyšujú efektivitu riadenia a nastavenia optimálnych procesov nemocníc tak, aby bola pacientom poskytnutá čo najkvalitnejšia zdravotná starostlivosť. Medicínskemu personálu, počnúc lekármi a zdravotnými sestrami, týmto spôsobom klesá náročnosť administratívnej činnosti až do 40 % ich času.

Informačný systém určený pre nemocnice musí podporovať moderný prístup a trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Samozrejmosťou je rýchly prístup k informáciám a možnosti sledovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prípadne možnosti rýchleho spracovania a analýzy údajov na účely výskumu. Nevyhnutná je aj miera integrácie spolu s prehľadom o hospodárení a stave finančných prostriedkov nemocníc. Asseco Central Europe už niekoľko rokov vyvíja informačný systém  pod názvom New Generation Hospital Information System, ktorý zohľadňuje tieto potreby.  

Implementáciou týchto nových informačných a integrovaných technológii môžu aj naše nemocnice získať cenný prívlastok – smart.


 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným