Richard Raši: Dosť bolo konceptov, je na čase zjednodušovať životy ľudí

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu na kongrese ITAPA určil tri priority v oblasti informatizácie krajiny: debyrokratizácia, kyberneticky bezpečné štátne IT a investície do smart rozvoja. Vysvetlil tiež, ako je to s delením zákaziek na menšie.

Množstvo papierovačiek, behania po úradoch a prázdnych slov o tom, čo je potrebné urobiť, aby ľuďom pri zmienke o komunikácii so štátnou správou nenabehli na koži zimomriavky. Tomu všetkému má byť koniec. Vyhlásil to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Richard Raši na tohtoročnom kongrese ITAPA 2018. Jeho ciele sú postavené na troch hlavných pilieroch - debyrokratizácii, kyberneticky bezpečnejších štátnych technológiách a inteligentných smart riešeniach. „Nie som technologický expert, no je to aj moja výhoda. Lebo platí, že odborníci mi musia každý projekt vysvetliť. Snažím sa vnímať potreby občanov a transponovať ich do aktivít nášho úradu v oblasti informatizácie, investícií a digitálnej agendy. A teraz vnímam, že dôležitými oblasťami sú najmä debyrokratizácia, kyberneticky bezpečné štátne IT a investície do smart rozvoja krajiny a jej regiónov, miest i obcí,“ vyhlásil R. Raši vo svojom otváracom príhovore.

 

"Dôležitými oblasťami sú najmä debyrokratizácia, kyberneticky bezpečné štátne IT a investície do smart rozvoja krajiny a jej regiónov, miest i obcí"


Podľa R. Rašiho je v oblasti kybernetickej bezpečnosti potrebné vytvoriť národný systém riadenia kybernetických incidentov, ktorý by tvoril bázu na zdieľanie informácií o všetkých incidentoch, tak, aby boli komplexné a informatívne. Tento systém musí vychádzať z európskych regulácií, ktoré sú na Slovensku pretavené do legislatívnych predpisov o kybernetickej bezpečnosti. „Na európskej úrovni je to prijatá smernica NIS, ktorá bola pretavená do národných legislatívnych predpisov. Na Slovensku to je zákon o kybernetickej bezpečnosti.“

 

Množstvo nových výziev čaká Slovensko aj v oblasti smart cities a smart regiónov, teda chytrých riešení, ktoré zlepšujú životy ľudí v mestách. Vláda podľa R. Rašiho pripravuje webový portál s praktickými ukážkami využitia smart technológií, ktoré môžu byť inšpiráciou pre regióny, mestá a obce. Ako úspešný príklad “smart riešenia” problému, ktorý sa zdal byť dlhodobo neriešiteľný, R. Raši vyzdvihol projekt pre nízkopríjmové skupiny na košickom sídlisku Luník 9. Projekt si dal za cieľ eliminovať nelegálny odber elektriny a obyvateľom, ktorí elektrinu získavali “načierno” ponúkol predplatenky. Vďaka nim sa vo výraznej miere podarilo potlačiť tento problém a presvedčiť ľudí, aby za elektrinu platili postupne a v malých čiastkach. Podľa podpredsedu vlády je tiež dôležité sprístupniť internet úplne každému, či už býva v meste, ale v malej dedine s niekoľkými obyvateľmi.

 

Bezplatné wifi zóny na verejných priestranstvách v obciach a mestách by mali zvýšiť kvalitu života občanov a tiež pomôcť k rozvoju turizmu. V rámci výzvy „WiFi pre Teba“ majú obce a mestá možnosť získať nenávratný príspevok na vybudovanie prístupových bodov na šírenie wifi signálu. “Ide nám o to, aby kvalitný internet, ktorý v dnešnej dobe zvyšuje kvalitu života, ale mnohokrát je jedným z faktorov, prečo sa ľudia rozhodujú, či v danej obci ostať žiť, bol prístupný naozaj pre všetkých. Nechceme dopustiť, aby napríklad náš vidiek ostal bez možnosti mať bezplatné wifi zóny aj na verejných priestranstvách," vyhlásil R. Raši na kongrese ITAPA.

"Ide nám o to, aby bol kvalitný internet prístupný naozaj pre všetkých."

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu tiež informoval o upravenom vládnom dokumente, ktorý už neobsahuje časť o delení IT zákaziek. Ak úrad podpredsedu vlády návrh dokumentu schváli, štát nezastaví zadávanie veľkých zákaziek a nebude prioritizovať väčšie množstvo malých dodávateľov. Zatiaľ však ide len o návrh, nie definitívu. “Robíme to preto, pretože si nemyslíme, že delenie zákaziek na atómy je prospešné. Delenie na menšie celky bude vtedy, keď to bude pre daný celok racionálne. Pokiaľ by ste mali možnosť poskladať si auto sami z rôznych drobných súčiastok, pravdepodobne by ste to tiež neurobili,” obhajoval návrh R. Raši.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019