Priemysel budúcnosti: priemysel 4.0

Mali sme tu prvú priemyselnú revolúciu, ktorá priniesla parné mechanizmy. Potom prišla druhá priemyselná revolúcia, ktorá priniesla masovú výrobu a montážne linky. Koncom 60tych rokov nastúpila tretia priemyselná revolúcia, ktorá využila elektroniku a IT na väčšiu automatizáciu výroby. A dnes, podľa niektorých, zažívame štvrtú priemyselnú revolúciu, priemysel 4.0.Tento termín bol prvýkrát použitý v roku 2011 v rámci iniciatívy pre zlepšenie nemeckého priemyslu. Čo sa pod termínom „Industrie 4.0“ skrýva? Ide o väčšie zapojenie počítačovej techniky do priemyselnej výroby s cieľom vytvoriť inteligentné a autonómne systémy využívajúce dáta a strojové učenie.  V priemysle 4.0 budú počítače prepojené a budú robiť rozhodnutie bez nutnosti ľudskej intervencie. Továrne budú výkonnejšie a produktívnejšie.

Prepojené počítače dokážu zozbierať množstvo údajov, zároveň ich ale vedia rýchlo analyzovať a identifikovať vzorce. Vďaka tomu je možné v relatívne krátkej dobe identifikovať priestor na optimalizáciu. Africká zlatá baňa takto využila dáta zo svojich senzorov na zistenie, že majú problém s úrovňou kyslíka počas extrakcie. Vyriešenie tohto problému prinieslo zvýšenie efektívnosti procesu o 3,7%. V prípade tejto spoločnosti to znamenalo úsporu 20 miliónov dolárov ročne.

Na kongrese ITAPA bude o priemysle 4.0 hovoriť Eckhard Hohwieler z berlínskeho Franhoffer Institute, ktorý funguje ako inovačné centrum pre realizáciu digitalizačných projektov.  Vo svojej prezentácií predstaví aktuálne projekty Industrie 4.0. Príďte 12. novembra vypočuť si jeho prednášku Digitálna transformácia smerom k odvetviu 4.0 v paneli Strategické smerovanie.

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným