Opäť vyhlasujeme Opportunity Award 2020!

Po úspešnom 1. ročníku Opportunity Award z roku 2019 vyhlasuje spoločnosť DITEC, občianske združenie Aj Ty v IT a občianske združenie APEL 2. ročník súťaže.

Pre koho je súťaž určená?

Do súťaže sa môžu zapojiť dievčatá, ktoré povedia svetu, aké príležitosti vedia ženy priniesť IT. Súťaže Opportunity Award 2020 sa môžu zúčastniť dievčatá, ktoré sú študentkami akejkoľvek strednej školy v Slovenskej republike, majú záujem o IT a v čase zapojenia sa do súťaže majú 15 - 19 rokov. Organizátorom súťaže je spoločnosť DITEC, a.s. v spolupráci so svojimi partnermi v súťaži: občianskym združením Aj Ty v IT a občianskym združením APEL.
 

Ako sa dá zapojiť do súťaže?

Účastníčky súťaže vytvoria príspevok, ktorý môže byť:

  • esej v rozsahu max 2 strán A4,
  • PowerPoint prezentácia (alebo v obdobnom programe) v rozsahu max. 12 slidov,
  • video v trvaní do 3 minút,
  • iný formát, ktorý využíva IT technológie,
  • kombinácia formátov.

 

Téma je „Ženy - príležitosť pre IT“. Každá účastníčka súťaže uvedie vo svojom diele jednu z troch vecí:

  • prečo ju baví venovať sa IT,
  • prečo by chcela v budúcnosti IT študovať alebo pracovať v oblasti IT,
  • ako môžu ženy pomôcť rozvoju IT.

 

Dokedy sa dá zapojiť do súťaže?

Termín na posielanie súťažných príspevkov je 30.11.2020 na e-mailovú adresu studentka@ditec.sk. Príspevok musí byť v slovenčine.

 

Prečo sa súťaže zúčastniť?

Porota, zložená zo zástupcov organizátora súťaže spoločnosti DITEC, a.s., občianskeho združenia Aj Ty v IT a občianskeho združenia APEL vyberie tri najlepšie diela a ich autorky organizátor súťaže ocení finančnou odmenou vo výške 300 eur (1. miesto), 200 eur (2.miesto) a 100 eur (3. miesto). Víťazka súťaže si cenu Opportunity Award 2020 preberie na slávnostnom galavečere ITAPA v sprievode svojho zákonného zástupcu (pokiaľ nedosiahla v čase preberania ceny plnoletosť), prípadne inou formou, ktorú umožní aktuálna epidemiologická situácia. Ostatné ceny odovzdá spoločnosť DITEC, a.s. vo svojich priestoroch, prípadne inou formou, ktorú umožní aktuálna epidemiologická situácia.

Štatút súťaže

Poučenie

 


Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným