Staňte sa partnerom

Myslite mimo perimetra: Prečo váš podnik potrebuje externú kybernetickú bezpečnosť

BlueVoyant a EMM sa spojili, aby priniesli slovenským podnikom špičkovú kybernetickú obranu vrátane ochrany dodávateľského reťazca a digitálnych rizík.

V dôsledku narušenia dodávateľského reťazca, ako sú SolarWinds a Kaseya, sa viac podnikov obáva kybernetických rizík, ktoré predstavujú ich dodávatelia a predajcovia. Ako sa vnútorná bezpečnosť organizácií stáva silnejšou, kybernetickí útočníci hľadajú cestu najmenšieho odporu, ktorým môže byť často dodávateľ alebo predajca v ich ekosystéme tretej strany. Podľa nedávnej štúdie BlueVoyant (According to a recent study by BlueVoyant) bolo 96 % opýtaných manažérov v spoločnostiach zo strednej a východnej Európy negatívne ovplyvnených narušením kybernetickej bezpečnosti, ku ktorej došlo v ich dodávateľskom reťazci.

Problémy, ktoré presahujú rámec digitálnych ekosystémov  organizácií, môžu spôsobiť škody najmä na značke a reputácii spoločností. Kybernetickí zločinci často vytvárajú podobné webové stránky, falošné aplikácie a používajú firemné logá na phishing a iné podvody. Keďže sa  počítačoví zločinci stávajú sofistikovanejšími, spotrebitelia často nepoznajú rozdiel medzi legitímnou komunikáciou od dôveryhodnej spoločnosti a podvodnou komunikáciou, ktorá je navrhnutá tak, aby ukradla ich osobné údaje alebo pridala do zariadenia malvér. V dôsledku toho môžu organizácie stratiť svoju reputáciu a dôveru zákazníkov.

Aby sme pomohli vyriešiť tieto výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spoločnosť EMM, popredná slovenská firma zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou, ktorá spolupracuje so spoločnosťami na zlepšení ich kybernetickej obrany, je partnerom  BlueVoyant a pre región ponúka jedinečné riešenia. BlueVoyant je ocenená spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou s odbornými znalosťami v oblasti externej kybernetickej bezpečnosti . Sídli v New Yorku a regionálne ústredie a bezpečnostné operačné centrum (SOC)  má v Budapešti.
Partnerstvo  BlueVoyant a EMM prinesie organizáciám na Slovensku nové príležitosti na monitorovanie externých kyberbezpečnostných hrozieb, vrátane ponuky BlueVoyant Terrain: SCD (Supply Chain Defense – Ochrana dodávateľského reťazca) - nepretržité monitorovanie dodávateľov  a predajcov spolu so včasnou nápravou akýchkoľvek problémov  a  BlueVoyant Sky: DRP (Digital Risk Protection – Ochrana pred digitálnymi rizikami) — ktorá odhaľujte a eliminujte kybernetické hrozby skôr, ako ovplyvnia vaše podnikanie a klientov.

Ochrana dodávateľského reťazca (SCD)
SCD poskytuje komplexné zmiernenie kybernetického rizika pre rozšírený podnikový ekosystém a poskytuje klientom jasný dohľad proaktívnou identifikáciou, prioritizáciou a nápravou rizík v rámci ich dodávateľského reťazca a investičnej siete.

Ochrana pred digitálnymi rizikami (DRP)
DRP je komplexné riešenie na detekciu a elimináciu kybernetických hrozieb tým, že klientom poskytuje viditeľnosť digitálnych hrozieb v reálnom čase nepretržitým monitorovaním domén a webových stránok, sociálnych médií, aplikácií v oficiálnych a neoficiálnych obchodoch, čistého, hlbokého a temného webu, okamžitým informovaním a otvorenými zdrojmi, ktoré  umožňujú rýchle a efektívne zmierňovanie kybernetických hrozieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo EMMand BlueVoyant ponúka,
navštívte naše prednášky:


29. novembra:  13:00-13:50 Prezentácia
Rečník: Balazs Csendes, obchodný manažér BlueVoyant pre strednú a východnú Európu
Téma: Inovácie v kybernetickej bezpečnosti
Názov: Ako proaktívne riadiť externé kybernetické riziko?

30. novembra: 14:20-15:10 Panelová diskusia
Rečník: František Boda, vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti EMM
Téma: Obrana dodávateľského reťazca

contact@bluevoyant.com
 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným