Môžu slovenské IT spasiť ženy?

Podiel žien na technologických pozíciách stúpa, stále však zaostávame za priemerom v Európe.

Rok 2020 nám v spomienkach rozhodne nesplynie s tými predchádzajúcimi. Pandémia nás na dlhý čas uzatvorila, aspoň načas prerušila naše fyzické aj sociálne kontakty. Aj tieto výzvy nám ukázali, že odpoveďou do budúcnosti sú práve informačné technológie - elektronický banking, online komunikácia s daňovým úradom či videohovor so starou mamou z vidieka rieši mnoho problémov, na ktoré sme počas lock-downu narazili.

Napriek tomu, že význam sektora informačných technológií bude v najbližších rokoch výrazne rásť, nielen na Slovensku sa potýkame so zásadným problémom: už dnes by sektor vedel ponúknuť desaťtisíce pracovných pozícií, lenže je akútny nedostatok šikovných ľudí. Sme si však istí, že sa pozeráme správnym smerom?

Sedem ku jednej
Európska komisia každý rok zverejňuje správu o zastúpení žien v IT vo všetkých členských krajinách únie. Podľa reportu z roku 2018 pracovalo v slovenskom sektore informačných technológií len deväť percent žien. Správa z vlaňajška už hovorí o výraznom zvýšení tohto podielu, na 13,4 percenta. Z týchto čísiel vyplýva, že pred dvoma rokmi bolo zloženie tímov jedna žena k jedenástim mužom, v roku 2019 bol už pomer jedna ku siedmim. Stále však zaostávame za priemerom Európskej únie, ktorý bol na úrovni 16 až 17 percent. V krajinách ako Litva, Bulharsko či Rumunsko ženy tvoria zhruba tretinu pracovnej sily.

Aké sú dôvody tohto nepomeru? Akú úlohu zohrávajú predispozície, prirodzený výber povolaní, či dokonca predsudky? „Aj preto sme sa rozhodli obrátiť na renomovanú prieskumnú agentúru AKO a zistiť, aké sú skutočne postoje a názory obyvateľov Slovenska,“ hovorí obchodná riaditeľka spoločnosti DITEC Anna Záhorčáková. Anketári koncom roka 2019 oslovili vzorku 800 respondentov podľa demografického zloženia Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a kraja.

Dôležitá je podpora
Ako túto problematiku vnímajú obyvatelia Slovenska? S tvrdením že „ženy nemajú v IT čo robiť“, súhlasí len necelých 17 percent respondentov, teda každý šiesty opýtaný. Štyria z piatich súhlasia, že je potrebné zvyšovať zastúpenie žien v IT aj rôznymi špeciálnymi podpornými aktivitami.

Respondenti mali okrem iného reagovať aj na výrok, že „muži sú kvôli svojim intelektovým a osobnostným charakteristikám vhodnejší na prácu v IT (počítačových) pozíciách, ako ženy“. S týmto provokatívnym tvrdením sa stotožnil približne každý štvrtý opýtaný muž, ale až jedna z troch opýtaných žien. „Nedostatok sebadôvery u žien veľmi úzko súvisí s predsudkami, o ktorých nám rozprávajú už študentky stredných škôl. Aj výsledky prieskumu nám ukázali, že podpora predstaviteliek nežnejšieho pohlavia má svoj význam. Keď dnes dáme príležitosť šikovným ženám, onedlho budú ony príležitosťou pre náš sektor,“ hovorí Anna Záhorčáková.

Viac o tom, prečo ženy môžu byť príležitosťou pre slovenské IT, už o pár týždňov na konferencii ITAPA!
 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným