Staňte sa partnerom

Digital Talk: Inovácie v zdravotníctve

Ako podporovať digitálne inovácie v zdravotníctve? Digitalizácia dát o pacientovi a nové technológie ako AI, cloudové služby, IoT, smart mobilita, virtuálna realita otvárajú veľké množstvo nových príležitostí. Globálny trh s digitálnymi inováciami v zdravotníctve na to reaguje a prudko rastie. Absolútne a aj relatívne. Výsledkom je, že vo svete je čoraz viac investorov priťahovaných atraktivitou digitálnych inovácii v zdravotníctve. Slovensko s fázovým posunom stojí na začiatku tohoto trendu. Vznikajú dobré projekty, ktoré dokážu pritiahnuť záujem, investície a klientov. Ale potenciál je väčší. Oveľa väčší.

Ako akcelerovať digitálne inovácie v zdravotníctve Slovenska? Ako pomôcť dobrým nápadom? A je ich vlastne dosť? Je problém v nedostatočnom prístupe k zdrojom? Je problém v ľudských zdrojoch pri vývoji? Alebo v celkovom prostredí, ktoré nepodporuje inovácie? Cieľom podujatia Digital Talk je definovať dôvody pomalého nábehu, ale najmä identifikovať príležitosti a možnosti ako inovácie v zdravotníctve dramaticky urýchliť.


Digital Talk: Inovácie v zdravotníctve
powered by ITAPA
 


Kedy: 24. november 2020 o 10:00 – 11:30
Kde: https://www.facebook.com/itapask

Keynotes:
Ján KYSELOVIČ, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácii SR
Michal IVANTYŠYN, spoluzakladateľ Centra digitálnych inovácií v zdravotníctve

Diskutujúci:
Peter BALÍK, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Dáša DERCOVÁ, Country Digital Lead Roche Slovensko
Martin HERMAN, spoluzakladateľ Powerful Medical
Michal IVANTYŠYN, spoluzakladateľ Centra digitálnych inovácií v zdravotníctve
Ján KYSELOVIČ, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácii SR
Michal MATÚŠ, CEO BC Angels
Martin SMATANA, nezávislý expert

Moderuje:
Diskusiu bude moderovať Peter MUSIL, vedúci projektového centra Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 

 

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným