Cloud computing od Aliter Technologies

Spoločnosť Aliter Technologies je integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je aktívna v oblastiach pôsobenia: špeciálne systémy, IKT & Cloud, kybernetická bezpečnosť a vývoj softvéru.

V oblasti cloud computingu sa Aliter Technologies zameriava na návrh, implementáciu a prevádzku privátnych cloud riešení. Spoločnosť má rozsiahle skúsenosti s implementáciou privátnych cloudov v štátnej správe. Jedným z najvýznamnejším projektov je vybudovanie Vládneho Cloudu, ktorý dynamicky poskytuje zdieľané cloudové služby na úrovni IaaS (Infrastructure as a service) organizáciám štátnej správy. Súčasťou projektu bola aj implementácia vlastného produktu Cloud Service Provisioner (CSP).

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou. Poskytovateľovi umožňuje efektívne spravovať požiadavky žiadateľov o cloudové služby a sledovať využívanie technických zdrojov. Zároveň poskytuje žiadateľovi možnosť samostatne a jednoducho definovať zložité požiadavky na cloudové služby a navyše zohľadňuje náročné kritériá na bezpečnosť celého riešenia. Súčasťou CSP je monitoring cloudového prostredia a prehľadný report využitia zdrojov v cloude.

Ďalšou témou, na ktorú sa spoločnosť v oblasti cloud computingu zameriava, je migrácia do public cloudov (Microsoft Azure, Amazon AWS a Google Cloud). Prostredníctvom kapitálového vstupu do spoločnosti Tidal Migrations so sídlom v Toronte, rozšírila spoločnosť Aliter Technologies pôsobenie na kanadskom a americkom trhu. Tidal Migration predstavuje cloudovú platformu poskytujúcu:

  • discovery nástroje, ktoré zabezpečujú automatizované získanie dát infraštruktúry,
  • cloud readiness analytické nástroje, ktoré poskytujú technologické a biznis zhodnotenie migrovaných aplikácii,
  • nástroje na plánovanie realizácie migrácie,
  • ďalšie nástroje, ktoré uľahčujú presun do public cloud prostredia.

Cloud team spoločnosti zahŕňa certifikovaných solution architektov, bezpečnostných analytikov, SME expertov, ktorí sa špecializujú na hlavných technologických výrobcov a public cloud poskytovateľov, software house a Agile/Prince2 certifikovaných projektových manažérov.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným