Asseco integračná platforma pre správu infraštruktúry a Smart City

Udalosti uplynulých mesiacov nám ukázali ako je nevyhnutná schopnosť rýchlej a pružnej reakcie na vonkajšie podnety. Efektívna reakcia musí byť riadená presnými a aktuálnymi dátami, ktoré sú zasadené do správnych súvislostí. Dátová a procesné pripravenosť a pružnosť potom umožňuje inteligentné konanie aj v prípade neočakávanej krízy.

Spoločnosť, štát, región či mesto sú v skutočnosti živý ekosystém, ktorý je definovaný spojením celej rady vzájomne spolupracujúcich jednotlivcov, inštitúcií a infraštruktúry (dopravná, zdravotná, technická, ...). Vzhľadom na zložitosť takéhoto ekosystému a pre schopnosť pružnej reakcie je nevyhnutný posun smerom k väčšej modularite - komponovanému prístupu, ktorý umožňuje dosiahnuť odolnosť a pružnosť nevyhnutnú v dnešnej nestabilnej dobe.

V dobe digitálnej je potom potrebné komponovaný prístup podporiť aj modulárnym prístupom k zberu a správe informácií. Riešením, ktoré uľahčí budovanie modulárneho prístupu je platforma Asseco SAMO, integračná platforma pre správu infraštruktúry aj oblasť Smart City, kedy je centrálny modul a priestorová databáza prirodzeným jednotiacim prostredím pre vyhodnocovanie a prezentáciu dát pochádzajúcich z rôznych zdrojov. V kombinácii s využitím technológie Open Data, Open API a zdieľaním dát na báze otvorených štandardov, poskytuje nástroje pre vytváranie výraznej pridanej hodnoty či už vlastnými aplikáciami alebo poskytovaním údajov a funkcií aplikáciám tretích strán. Zďaleka nejde len o obyčajnú prezentáciu a inovatívne spracovanie dát s využitím pokročilých funkcií geografického systému; SAMO poskytuje aj nástroje pre spoľahlivý beh infraštruktúry inteligentného mesta, informačnú podporu procesov údržby, zabezpečenie prevádzky a ďalší rozvoj. Dokáže zabezpečiť najrôznejšíe mestské agendy s využitím dátovej interoperability vrátane umožnenia elektronizácie úkonov a on-line sprístupnenie digitalizovaných dát.

Ing. Filip Kadeřábek, Utility Business Unit Director

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným