Aj štátu možno poskytovať odvážne technologické riešenia

Pred dvomi rokmi vznikla spoločnosť DXC Technology s ambíciou zaradiť sa medzi top svetových hráčov v oblasti poskytovania IT služieb. Obdobie na etablovanie sa na trhu využila nielen na získavanie nových zákazníkov, ale aj na vývoj technologických riešení, ktoré nachádzajú uplatnenie ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Na Slovensku stojí za zmenami, ktoré menia fungovanie a myslenie eGovernmentu.

DXC Technology patrí k popredným nezávislým globálnym IT spoločnostiam, ktorej vznik pred dvomi rokmi bol priamou reakciou na potreby v technologickom priemysle. Napriek tomu nejde o žiadne nováčika v biznise, keďže čerpá z viac ako 60 ročných skúseností v podobe 6000 spokojných zákazníkov zo 70 krajín.

 

,,Naším cieľom nie je byť len top hráčom v IT segmente, ale v prvom rade robiť projekty, ktoré posúvajú našu spoločnosť vpred. Využívame na to ako potenciál a stabilitu globálnej spoločnosti, tak aj vklad nášho lokálneho know-how. Radi dokonca motivujeme aj štát a ukazujeme jeho odborníkom, že digitalizácia jeho úradov môže byť tiež budovaná modernými a odvážnymi postupmi.“

Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na Slovensku.


Štátna správa bez zbytočnej byrokracie

Na Slovensku sa DXC Technology podpísala pod úspešné projekty ako Schengenský informačný systém, biometrické pasy, či Register úpadcov. Medzi najnovšie projekty spoločnosti patrí portál Oversi.gov.sk, ktorý vznikol v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPPVII) ako jeden z kľúčových nástrojov na debyrokratizáciu Slovenska. Portál poskytuje úradom platformu na získavanie výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu žiadať od občanov. Doposiaľ úrady získali 217 763 výpisov z obchodného registra, listov vlastníctva a registra trestov a tak ušetrili občanom vyše 3,3 milióna eur. Spustením portálu sa však projekt nekončí, najbližšie doň majú pribudnúť potvrdenia o návšteve školy a výpisy z registrov nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom a neskôr aj potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a daniach.

Najzásadnejšou zmenou pri debyrokratizácii Slovenska prostredníctvom Oversi.gov.sk je, že dochádza k revolučnej zmene filozofie a myslenia štátnej správy. Nielen že sa tým uľahčuje kontakt občanov s úradmi, ale zároveň sa mení aj charakter práce zamestnancov úradov na elektronickú a automatizovanú agendu.

 

„Projekt presahuje rámec cieľovej skupiny – zamestnancov orgánov verejnej moci – a má významný dopad na celú spoločnosť, občanov aj podnikateľské prostredie, ale je pred nami ešte dlhá cesta.“

Michal Ševčík, Account Delivery Lead DXC Technology


Občiansky v mobile

Práve zmena myslenia v štátnej správe je podstatná pre budúce plány spoločnosti na overenie fungovania konceptu tzv. mojich údajov. S tým súvisí aj pripravovaná mobilná aplikácia, ktorá bude občanom a podnikateľom umožňovať prístup ku všetkým ich údajom evidovaným vo verejných informačných systémoch. Na overovanie identity používateľa aplikácie využije koncept mobilného eID.

Občiansky preukaz s čipom, nazývaný aj eID karta je súčasťou projektu budovania infraštruktúry pre dosahovanie strategických cieľov e-Governmentu, na ktorom sa výrazne od začiatku spolupodieľa aj DXC Technology ako hlavný dodávateľ eID riešení. Od roku 2013, kedy sa eID občianske začali na Slovensku distribuovať, však technológie pokročili a v súčasnosti možno pozorovať nový trend mobility aj v tejto oblasti. Ten prináša potenciál na  zrýchlenie miery využívania komerčných a verejných e-služieb dostupných pohodlne z ľubovoľného miesta a v ľubovoľnom čase.

 

„S príchodom novej éry e-Governmentu je aj správny čas pre evolúciu súčasných eID na mobilné eID, ktoré výrazným spôsobom zvýšia komfort používateľa a mieru využívania elektronických služieb či už občanmi alebo podnikateľmi pre svoje obchodné ambície.“

Peter Handzuš, Solution Architect spoločnosti DXC Technology

 


Agilný prístup a mladé talenty

Prostredníctvom obrovskej sieti partnerov, medzi ktorými sú spoločnosti ako  Microsoft, HPE, SAP, Oracle, Service Now, Amazon Web Services (AWS), IBM, Dell spolupracuje DXC Technology s takými dodávateľskými a dátovými centrami, ktoré im sprístupňujú najefektívnejšie IT služby na svete a vďaka nezávislosti, ktorú jej to prináša, môže neustále prinášať komplexné a inovatívne riešenia. S tým súvisí aj agilný spôsob fungovania nielen voči zákazníkom, ale aj zamestnancom. Rozdiel medzi klasickou (waterfall) metódou vývoja riešení a agilným prístupom spočíva najmä v tom, že kým s waterfall metódou strávia firmy niekoľko mesiacov detailným analyzovaním a navrhovaním systému, ktorý následne roky vyvíjajú, testujú a až potom, keď je riešenie celé hotové spúšťajú, s agilným prístupom vznikajú riešenia postupne a postupne sa aj zavádzajú do praxe, čo znamená, že zákazník má už po pár týždňoch funkčné riešenie, s ktorým vie ďalej pracovať a rozvíjať sa.

                                       ved dxc

 

DXC Technology v súčasnosti zamestnáva 130 000 ľudí na globálnej úrovni, z toho viac ako 1 600 na Slovensku, čím sa radí k najväčším IT spoločnostiam v krajine.

 

„Najhorším škrtiacim mechanizmom rastu pre akúkoľvek spoločnosť nie sú trhy, technológie, konkurencia, či výrobky, ale schopnosť získať a udržať si dostatok správnych ľudí.”

Juraj Boledovič, konzultant DXC Technology.

Mladým talentom ponúka príležitosti na rast a sebarealizáciu aj prácou na veľkých projektoch. Priamo v spoločnosti vzniklo aj Digitálne transformačné centrum, ktoré je liahňou kreatívnych nápadov a kde vznikajú agilné riešenia pre veľké aj malé firmy. Cieľom spoločnosti tak aj do budúcnosti zostáva sústrediť sa na digitálnu transformáciu vo verejnej, ale aj komerčnej sfére a prinášať inovácie, ktoré pomáhajú meniť Slovensko na modernú krajinu, ktorá drží krok s dobou.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným