Program - Kongres ITAPA 2003

08:30
Okrúhly stôl: Slovensko a Európa - prítomnosť a budúcnosť;
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 5
Informatizácia na regionálnej a miestnej úrovni
10:15
Martin Pado, Ministerstvo vnútra SR
Strategické ciele informatizácie verejnej správy
10:15
Dušan Hudec, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dopad informatizácie na regionálny rozvoj
10:15
Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy
Stratégia rozvoja informatiky v hl. m. Prahe
10:15
Back Office verejnej správy (II. časť)
10:15
Christian Ihe, Federálne ministerstvo financií, Rakúsko
Federal Budgeting & Accounting in Austria using SAP R.3
10:15
Peter Krnčok,
Peter Vetrecin, Ministerstvo obrany SR
Programové rozpočtovanie v podmienkach Ministerstva obrany SR
10:15
Ján Troják, Colné riaditeľstvo SR
Pavol Frič, ITAS
Skúsenosti s budovaním colného portálu
10:15
Valent Gura, Ministerstvo financií SR
Daniel Ferjanček, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IS štátnej pokladnice a integrácia IS štátnej správy
Workshop VIII.: Vládny portál
10:15
Jakub Čech, Úrad vlády SR
Obcan.sk - verejný informačný portál
Workshop IX.: Elektronický manažment inštitúcie
10:15
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovensko, s.r.o., SR
Elektronický manažment inštitúcií verejnej správy - eGovernment riešenia
10:15
Miroslav Eisner, PosAm, s. r. o.
Manažment inštitúcie tretieho tisícročia
12:15
Obed
13:15
Duel dňa - diskusia na tému "Ministerstvo informatiky - áno či nie?
14:00
Keynote 7
14:00
Kazimierz Bartczak, Ministry of Infrastructure, Poland
Rozvoj informačnej spoločnosti a eGovernmentu v Poľsku
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 6
Infraštruktúra - dostupnosť
15:00
15:00
Valent Gura, Ministerstvo financií SR
Stratégia Adaptive Enterprises
15:00
Tomáš Verný, Ynet
Internetizácia internátov
15:00
Bill Drost, Information Technology Management Group
Infrastructure Accessibility
Informatizácia a občania so zdravotným postihnutím
15:00
Zsuzsana Juhász-kovács, Ministry of Informatics and Communications, Maďarsko
Skúsenosti z Maďarskej republiky
15:00
Martina Kobolková, Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, MAT FYZ UK
Prístupnosť www stránok pre ľudí so zrakovým postihnutím - ukážky úprav www stránok
15:00
Jaroslav Kacera , Slovenská knižnica pre nevidiacich
Projekt digitálnej knižnice pre nevidiacich
Workshop X.: Webmasterské popoludnie
15:00
Gabriel Roxer, Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy, Úrad vlády SR
Internetová stránka Úradu vlády SR
15:00
Petr Chmelík, IBM Česká republika a Slovensko
Súčasné trendy v oblasti webových portálov
15:00
15:00
Gabriel Lachmann , Slovensko.Digital
Redakčný systém - módny trend alebo nutnosť
15:00
Patrik Ostrihoň, ProWeb Consulting
Skúsenosti s realizáciou www pre verejnú správu
15:00
Arpád Šoltész, týždenník Plus 7 dní a denník Národná obroda
Web stránky štátnych inšitúcií - zdroj informácií?
Workshop XI.: Skúsenosti s verejným obstarávaním
15:00
Helena Töröková, Cap Gemini Ernst & Young Slovensko, s.r.o.
Skúsenosti s verejným obstarávaním v západnej Európe
15:00
Helena Karageorgievová, Úrad pre verejné obstarávanie
Nedostatky pri zadávaniach na informačné systémy z pohľadu ÚVO
15:00
Miroslav Lopata, Premier Consulting
Outsourcing - nástroj nákladov efektívnej služby
15:00
17:00
Záverečný kokteil