Lucia Kondáš

ITAPA

Ing. Lucia Kondáš, MBA

Absolventka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru venovala osvete a zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov v rôznych oblastiach života. Pracovala ako projektová manažérka v oblasti informačných technológií, informatizácie škôl a verejnej správy, aj ako manažérka na rôznych úrovniach riadenia v súkromnom aj verejnom sektore.

V rokoch 1999 – 2002 pracovala na Úrade vlády SR, od septembra 1999 vo funkcii riaditeľky odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy. Počas tohto obdobia pôsobila aj ako poradkyňa pre informačné technológie v rámci kancelárie predsedu vlády SR. V roku 2002 nastúpila na pozíciu projektovej manažérky v spoločnosti Slovak Telekom pre program eSlovakia, kde súčasne riadila aj projekt Počítače pre školy. Projekt bol ocenený domácimi aj zahraničnými oceneniami (Via Bona 2004, World Communication Awards 2005 v kategórii projektový manažment). Neskôr založila vlastnú konzultačnú firmu Arcys, zameranú na poradenstvo v oblasti informatizácie spoločnosti a komunikácie. V roku 2007 v rámci rozvojovej pomoci USAID realizovala technickú pomoc pre vládu Macedónskej republiky, kde pripravovala národné akčné plány pre informatizáciu regionálneho školstva v Macedónsku. V období rokov 2010 a 2011 pôsobila na Ministerstve financií SR ako zástupkyňa generálneho riaditeľa Sekcie informatizácie spoločnosti a riaditeľka odboru Stratégie informatizácie spoločnosti.

Bola spoluzakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou Medzinárodného kongresu ITAPA, s ktorým dodnes externe spolupracuje. V roku 2010 úspešne absolvovala spojené Global Executive MBA štúdium na Wirtschaftuniversität Wien a University of Minnessota. Je zakladateľkou a členkou správnej rady Neziskovej organizácie Viaticus.

V súčasnosti žije v Prahe a pracuje ako senior projektová manažérka v oblasti IT a telekomunikácií.

Prednášky spíkra

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

 • Úvodný príhovor moderátora

 • Úvodný príhovor moderátora

 • Úvodný príhovor moderátora

 • Úvodný príhovor moderátorov

 • Úvodný príhovor moderátora

 • Úvodné slovo moderáta

 • Úvodné slovo moderátorov

 • Úvodné slovo moderátora

 • Úvodné slovo chairmana

 • Úvod moderátorov

   

 • Úvod moderátorov

 • Úvod moderátora

  Verejné obstarávanie je dlhodobo neuralgickým bodom informatizácie verejnej správy a zároveň dopláca na všemožné, veľmi často aj nezmyselné obmedzenia a podmienky, ktoré informatizáciu sprevádzajú. Spočiatku projekty bojovali s nedostatkom financií a reštrikciou rozpočtových štruktúr rezortov, ktoré umožňovali len nákup určitých položiek, a tak sa obstarávanie rôznych riešení občas muselo „skrývať“.
   
  Neskôr sa problém obrátil, keď s príchodom OPIS vznikol v niektorých oblastiach prebytok investícií, ktorý v kombinácii s nedostatkom odborných kapacít na strane obstarávateľov viedol k zadaniam, ktoré prinajmenšom nepomohli k získaniu najlepšieho riešenia a ich robustnosť a časová náročnosť priamo torpédovala vývoj flexibilných, aktuálnych a najmodernejších riešení.  Záujem o veľké projekty OPIS zároveň zatienil realizáciu projektov, na ktoré sa tieto finančné prostriedky nevzťahovali a ktoré naďalej často bojovali s deficitom zdrojov a historickými neduhmi.

  Tento historický vývin spôsobil, že sa v našej krajine doteraz nemal šancu vyvinúť zdravý spôsob definovania zmysluplných modernizačných projektov, ktoré musia obstáť v konkurencii iných rozpočtových potrieb, preukázať svoje ekonomické prínosy pre užívateľov a inštitúcie a využiť verejné obstarávanie na zabezpečenie čo najlepšej realizácie. Dnes preto na Slovensku vo verejnej správe absentuje skúsenosť - báza „best practices“, ako uplatňovať také postupy v rámci verejného obstarávania, ktoré by smerovali k podpore nákupu inovatívnych a dobrých riešení a podpore rastu celého trhu IKT a nie k jeho deformácii, vytváraniu klientelistických vzťahov, zneužívaniu autorských práv a pod. Viac sa dozviete tu...
 • Užívatelia e-služieb: známi priatelia alebo neznámi votrelci?

  Mágia analytiky je dnes na dosah každému.

 • Lucia Mušková, ITAPA

 • Úvodné slovo Lucie Muškovej, čestnej predsedníčky ITAPA

 • Umenie eSlužieb

  Rozsah elektronických služieb poskytovaných verejnou správou už dnes umožňuje doslova umenie – dá sa s nimi hrať – spájať ich, prepájať, kombinovať, integrovať, nahrádzať... Do toho všetkého vstupuje nový druh občana – homo internetus, ktorého všade sprevádza internet, mobil, iPod, GPS a množstvo ďalších high-tech hračiek, veci vybavuje za jazdy a jedným prstom, príp. hlasovými povelmi. Administratíva sa mení, za kamennou stenou úradu sa skrýva virtuálny svet s plne automatizovanými procesmi, nuly a jedničky roznášajú všetky kľúčové informácie zamestnancom, ktorí sa na základe nich rozhodujú. Kam smeruje administratíva? Ako bude vyzerať? Ako sa eGovernment bude podieľať na ekonomike krajiny? Ako sa menia jeho klienti? Nechajte sa uniesť do úvahy o tom, ako nám umenie eSlužieb môže zmeniť život.

 • Government 2.0 - naozaj rozlúčka s tradíciami?


  •    Fantazírovanie o elektronických službách dnes a zajtra
  •    eGovernment obklopený sociálnymi sieťami
  •    Government 2.0, lídri a proaktívne služby
  •    Kedy môže byť eGovernment stratégia úspešná?