Lucia Kondáš

ITAPA

Ing. Lucia Kondáš, MBA

Absolventka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru venovala osvete a zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov v rôznych oblastiach života. Pracovala ako projektová manažérka v oblasti informačných technológií, informatizácie škôl a verejnej správy, aj ako manažérka na rôznych úrovniach riadenia v súkromnom aj verejnom sektore.

V rokoch 1999 – 2002 pracovala na Úrade vlády SR, od septembra 1999 vo funkcii riaditeľky odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy. Počas tohto obdobia pôsobila aj ako poradkyňa pre informačné technológie v rámci kancelárie predsedu vlády SR. V roku 2002 nastúpila na pozíciu projektovej manažérky v spoločnosti Slovak Telekom pre program eSlovakia, kde súčasne riadila aj projekt Počítače pre školy. Projekt bol ocenený domácimi aj zahraničnými oceneniami (Via Bona 2004, World Communication Awards 2005 v kategórii projektový manažment). Neskôr založila vlastnú konzultačnú firmu Arcys, zameranú na poradenstvo v oblasti informatizácie spoločnosti a komunikácie. V roku 2007 v rámci rozvojovej pomoci USAID realizovala technickú pomoc pre vládu Macedónskej republiky, kde pripravovala národné akčné plány pre informatizáciu regionálneho školstva v Macedónsku. V období rokov 2010 a 2011 pôsobila na Ministerstve financií SR ako zástupkyňa generálneho riaditeľa Sekcie informatizácie spoločnosti a riaditeľka odboru Stratégie informatizácie spoločnosti.

Bola spoluzakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou Medzinárodného kongresu ITAPA, s ktorým dodnes externe spolupracuje. V roku 2010 úspešne absolvovala spojené Global Executive MBA štúdium na Wirtschaftuniversität Wien a University of Minnessota. Je zakladateľkou a členkou správnej rady Neziskovej organizácie Viaticus.

V súčasnosti žije v Prahe a pracuje ako senior projektová manažérka v oblasti IT a telekomunikácií.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra