Lucia Kondáš

ITAPA

Absolventka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru venovala osvete a zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov v rôznych oblastiach života na Úrade vlády SR ako riaditeľka odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy a v Slovak Telekom pre program eSlovakia, kde súčasne riadila aj projekt Počítače pre školy. Projekt bol ocenený domácimi aj zahraničnými oceneniami (Via Bona 2004, World Communication Awards 2005 v kategórii projektový manažment). V roku 2007 v rámci rozvojovej pomoci USAID realizovala technickú pomoc pre vládu Macedónskej republiky, kde pripravovala národné akčné plány pre informatizáciu regionálneho školstva v Macedónsku. V období rokov 2010 a 2011 pôsobila na Ministerstve financií SR ako zástupkyňa generálneho riaditeľa Sekcie informatizácie spoločnosti a riaditeľka odboru Stratégie informatizácie spoločnosti. Je spoluzakladateľkou Medzinárodného kongresu ITAPA, s ktorým dodnes externe spolupracuje. Je tiež zakladateľkou a členkou správnej rady Neziskovej organizácie Viaticus. V súčasnosti žije v Prahe a pracuje ako senior projektová manažérka v oblasti IT a telekomunikácií.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným