• English
SVK
ENG

Kondáš Lucia

ITAPA
Lucia Kondáš

Ing. Lucia Kondáš, MBA

Absolventka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru venovala osvete a zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov v rôznych oblastiach života. Pracovala ako projektová manažérka v oblasti informačných technológií, informatizácie škôl a verejnej správy, aj ako manažérka na rôznych úrovniach riadenia v súkromnom aj verejnom sektore.

V rokoch 1999 – 2002 pracovala na Úrade vlády SR, od septembra 1999 vo funkcii riaditeľky odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy. Počas tohto obdobia pôsobila aj ako poradkyňa pre informačné technológie v rámci kancelárie predsedu vlády SR. V roku 2002 nastúpila na pozíciu projektovej manažérky v spoločnosti Slovak Telekom pre program eSlovakia, kde súčasne riadila aj projekt Počítače pre školy. Projekt bol ocenený domácimi aj zahraničnými oceneniami (Via Bona 2004, World Communication Awards 2005 v kategórii projektový manažment). Neskôr založila vlastnú konzultačnú firmu Arcys, zameranú na poradenstvo v oblasti informatizácie spoločnosti a komunikácie. V roku 2007 v rámci rozvojovej pomoci USAID realizovala technickú pomoc pre vládu Macedónskej republiky, kde pripravovala národné akčné plány pre informatizáciu regionálneho školstva v Macedónsku. V období rokov 2010 a 2011 pôsobila na Ministerstve financií SR ako zástupkyňa generálneho riaditeľa Sekcie informatizácie spoločnosti a riaditeľka odboru Stratégie informatizácie spoločnosti.

Bola spoluzakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou Medzinárodného kongresu ITAPA, s ktorým dodnes externe spolupracuje. V roku 2010 úspešne absolvovala spojené Global Executive MBA štúdium na Wirtschaftuniversität Wien a University of Minnessota. Je zakladateľkou a členkou správnej rady Neziskovej organizácie Viaticus.

V súčasnosti žije v Prahe a pracuje ako senior projektová manažérka v oblasti IT a telekomunikácií.


Prednášky spíkra
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Úvodné slovo moderátorov
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Úvodné slovo moderátorov
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Úvodné slovo moderátorov
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Úvodné slovo moderátora
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Úvodné slovo chairmana
Jarná Itapa 2018
Prednáška - Úvod moderátorov
Jarná Itapa 2018
Prednáška - Úvod moderátorov
Jarná ITAPA 2017
Prednáška - Úvod moderátora
Jarná ITAPA 2015
Prednáška - Užívatelia e-služieb: známi priatelia alebo neznámi votrelci?
Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
Úvodné slovo - Lucia Mušková, ITAPA
Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
Úvodné slovo - Úvodné slovo Lucie Muškovej, čestnej predsedníčky ITAPA
Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
Prednáška - Umenie eSlužieb
Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
Prednáška - Government 2.0 - naozaj rozlúčka s tradíciami?
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)