Maruja Gutierrez-díaz

riaditeľka úseku pre inovácie a tranzverzné politiky, EK pre vzdelanie, kultúru a viacjazyčnosť