Miesto konania

Podujatia ITAPA sa každoročne konajú v Bratislave.
Konkrétne miesto konania bude zverejnené onedlho.