Helmut Fallmann

podporovateľ Digitálnej agendy pre Európu, Fabasoft AG
Helmut Fallmann je členom predstavenstva Fabasoft AG, akciovej spoločnosti, ktorú založil v roku 1988 spoločne s Leopoldom Bauernfeindom. Spoločnosť sa zaoberá riadením podnikového obsahu (Enterprise Content Management, ECM). Produkty spoločnosti je možné implementovať priamo u zákazníkov, alebo distribuovať formou služieb typu cloud. Fabasoft AG sa zameriava hlavne na európske trhy, konkrétne Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Veľkú Britániu a Taliansko, ďalšie krajiny zastupuje napríklad USA. Ročný obrat odvetvia ECM má hodnotu 4,3 mld. USD; v priebehu roka 2015 by podľa analytikov mal rásť pri súhrnnej miere ročného rastu 11,4%.

Fallmann je známy ako muž s vášóu pre Európu. Jeho víziou je plynulé fungovanie obchodných procesov na digitálnom základe. Podporuje Digitálnu agendu pre Európu a je súčasťou Skupiny pre formulovanie kódexu poskytovateľov cloudových služieb (Cloud Select Industry Group on Code of Conduct).

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud-select-industry-group-code-conduct
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným