Pavel Čičák

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, dekan
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019