ITAPA 2012 - Noví lídri informatizácie sľubujú vyššie tempo a lepšiu koordináciu

Bratislava, 10.mája 2012 - eGoverment na Slovensku je v zdevastovanom stave a potrebujeme ho rýchlo naštartovať. Také bolo hlavné posolstvo, ktoré na jarnej konfrerencii ITAPA v Bratislave prezentoval nový štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini. „Za posledné dva roky vláda nezazmluvnila ani jeden nový projekt informatizácie,“ upozornil s tým, že Slovensku preto hrozí strata sto miliónov eur na elektronizáciu verejnej správy z peňazí Európskej únie.

Pozrite si príhovor Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR.
Pellegrini by sa mohol stať prvým mužom informatizácie ako takzvaný digitálny prominent, ktorého zriadenie navrhla Európska komisia v každom členskom štáte. Úlohou digitálneho prominenta bude vo svojej krajine výrazne posunúť rozvoj informatizácie. Na konferencii potvrdil, že sa o spomínaný post bude uchádzať v prípade podpory vlády a IT sektora. Za svoju hlavnú úlohu pritom považuje čo najrýchlejšie spustenie výziev na nové projekty v oblasti elektronizácie verejných služieb. „Našou prioritou je zlúčenie výberu daní a odvodov. Práve program UNITAS sme našli v katastrofickom stave, ktorý sa postupne zlepšuje vďaka obetavosti pracovníkov finančnej správy,“ vyhlásil.

Zástupcovia štátu predstavili na konferencii ITAPA svoj konsolidačný plán v oblasti informatizácie spoločnosti. „Chceme sa zamerať na zlepšenie projektového riadenia, zrýchlenú komunikáciu medzi riadiacim a sprostredkovateľskými orgánmi, viac informovať verejnosť a venovať väčší priestor dopytovým projektom,“ zhrnul Norbert Molnár, generálny riaditeľ Sekcie riadiaci orgán OPIS na úrade vlády SR. Jedným z prvých predpokladov pre úspešný rozvoj elektronizácie služieb je nová legislatíva. K iniciatíve za jej rýchlu implementáciu sa prihlásil generálny riaditeľ sekcie Informatizácia spoločnosti na ministerstve financií Pavel Bojňanský.

Svoje názory na stav informatizácie u nás predniesli aj zástupcovia firiem. Prezident IT asociácie Slovenska Juraj Sabaka upozornil, že krajina investuje do IT sektora približne o tretinu menej peňazí než je priemer EÚ. Zamestnanci v odvetví pritom produkujú jednu z najvyšších pridaných hodnôt v hospodárstve. „40-tisíc ľudí v odvetví  informačných a komunikačných technológií odvedie štátu  na daniach a odvodoch zhruba dvakrát viac ako 62-tisíc ľudí v automobilovom priemysle,“ zdôraznil Sabaka.

Viacero účastníkov konferencie podotklo, že v rámci eGovernmentu nesmieme zabúdať ani na úroveň, ktorá je najbližšie k občanovi, a tou sú samosprávy. Aj v regiónoch sa počíta s budovaním elektronických služieb a integrovaných obslužných miest, kde si občania a podnikatelia vybavia celú úradnú agendu. Generálny riaditeľ agentúry NASES Ivan Ištvánffy na ITAPA oznámil, že nateraz Slovensko príde o podstatnú časť peňazí určených na internetizáciu bielych miest z dôvodu nedostatočnej pripravenosti. Projekty internetizácie obcí však budú môcť byť financované v ďalšom programovom období (od 2014) a SR tak získa čas na ich prípravu, potvrdil aj prítomný zástupca EK.

Na interoperabilitu v rámci eGovernmentu zamerala svoju prezentáciu zástupkyňa generálneho riaditeľstva pre informatizáciu v Európskej komisii Margarida Abecasis. Vzájomná súčinnosť elektronických služieb by mala byť jednou z hlavných priorít pri projektovaní a Slovensko by sa malo tiež viac sústrediť na komunikáciu s verejnosťou. Abecasis upozornila, že prepájanie systémov sa doteraz nepodarilo riešiť vo viacerých európskych krajinách a nevylúčila, že komisia bude direktívne nariaďovať zlepšenie v tejto oblasti.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným