Staňte sa partnerom

Jednotné registre - základ pre úspešnú elektronizáciu zdravotníctva

/ Prednáška
Projekt Jednotnej Referenčnej Údajovej Základne (JRÚZ) rezortu zdravotníctva je jedným z hlavných pilierov Programu impelementácie eHealth v SR. Cieľom projektu JRÚZ je zabezpečiť jednotné, úplné a autorizované referenčné informácie v požadovanom čase, mieste a formáte. Úlohou konsolidovanej údajovej základne je zabezpečiť vysokú kvalitu, vypovedajúcu schopnosť a presnosť spracovávaných informácií a odstrániť chybovosť vyplývajúcu z nedostatočne zabezpečenej integrácie referenčných údajov rezortu (redundancia údajov, nekoordinovaná aktualizácia a napĺňanie ,...) JRUZ bude poskytovať referenčné dátové zdroje súvisiace so zdravotnou starostlivosťou občanov všetkým oprávneným subjektom prostredníctvom Národného zdravotného informačného systému (NZIS). Základ cieľovej štruktúry návrhu JRÚZ tvoria : • Národný administratívny register prijímateľov zdravotnej starostlivosti • Národný administratívny register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti • Národný administratívny register zdravotníckych pracovníkov • Národný farmaceutický register • Národné referenčné číselníky, zoznamy a klasifikácie rezortu zdravotníctva Riešenie tohto projektu je rozdelené na štyri etapy, ktorých výstupy sú podriadené hlavnému harmonogramu riešenia Programu implementácie eHealth v SR.

Katarína Fandáková

Národné centrum zdravotníckych informácií
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies