Staňte sa partnerom

Mikuláš Huba

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, Podpredseda
Meno:        Mikuláš Huba
Narodený:    10.5.1951 v Ružomberku
Stav:        ženatý, 2 deti
Adresa:    Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava                                            
Vzdelanie a kvalifikácia:
1966 – 69    Stredná všeobecne vzdelávacia škola Dolný Kubín
1969 – 74    Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (Ing.)
1982    CSc.
1996        Course Train the Trainers in Distance Education
Funkcie a pracovné zaradenie:
1974 – 89    Odborný asistent
1989 -        Docent na Katedre automatizácie a regulácie FEI STU v Bratislave
1992 – 93    Predseda Akademického senátu FEI STU
1990-93, 98-    Člen AS FEI STU
1995 -    00    Člen Akademického senátu STU
1995 – 96    Absolvovanie kurzu o dištančnom vzdelávaní „Train the Trainers“ organizovaného EADTU v Helsinkách-Turku, Fínsko
1996 -         Riaditeľ Lokálneho strediska pre dištančné vzdelávanie pri STU v Bratislave
1996 -99        Kontraktor projektu TEMPUS S_JEP 11366-96 FLACE – vytvorenie systému vzdelávania zamestnancov
        Koordinátor projektu CEEPUS SK-46 – univerzitná spolupráca v strednej Európe
1998-99    Lokálny koordinátor projektov PHARE: Energy and Environment a Quality of Chemical Measurements and Chemical Metrology
1999 -00        Koordináor skupiny centier v projekte PHARE Nepold – spolupráca dištančných študijných stredísk
1998- 00    Lokálny koordinátor Tempus – Metea (Modern Teacher Education)
1999-01    Lokálny koordinátor projektu TEMPUS STAMP
2001 - 03    Lokálny koordinátorprojektu Socrates-Minerva Flexeman
2001 – 03    Lokálny koordinátor projektu Leonardo Smart Edu
2000 – 03    Koordinátor projektov OSF – IDEP „Program rozovja zamestancov pre pružné vzdelávanie“

Organizátor medzinárodných workshopov IFAC (1994, 1997), medzinárodnej konferencie IFAC (2000), medzinárodných letných škôl (1994, 1997), konferencie Virtuálna univerzita (1999, 2000, 2001, 2002), člen medzinárodného programového  výboru 19. a 20. Svetovej konferencie otvoreného a dištančného vzdelávania ICDE a mnohých ďalších medzinárodných seminárov, workshopov a konferencií v oblasti automatizácie a dištančného vzdelávania. Expert na oblasť vzdelávania pre EK v Bruseli. Podpredseda SSKI (Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku).
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies