Andrej Haršányi

Corinex Group, Senior solution architect
Andrej Haršányi sa dlhodobo zaoberá systémami riadenia IT. V spoločnosti Corinex Group pôsobí od roku 1998 ako ServiceDesk konzultant. V súčasnosti sa venuje  implementácii Identity Management a ServiceDesk systémov pre veľkých slovenských zákazníkov.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019