Registrácia Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2024


08:00
Registrácia
09:00
Šanca na modernú krajinu
9:00 - 9:20 Šanca na modernú krajinu (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
09:00
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:00
Milan Dubec, podnikateľ, investor a filantrop
1on1 rozhovor
09:20
Prestávka
09:25
sekcia 1
9:25 - 9:50 Inovácie, výskum a biznis v Austrálii (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Výskum, inovácie a vzdelávanie môžu zmeniť svet a budúcnosť. Aké sú hlavné hnacie sily inovácií? Ako môže inšpiratívny ekosystém zlepšiť inovácie?
09:25
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:25
James Arvanitakis, Forrest Research Foundation
Keynote
9:25 - 10:10 AI v zdravotníctve: budúcnosť medicíny? (sála ROME) TLMOČENÉ
Umelá inteligencia v zdravotníctve predstavuje revolučnú zmenu, ktorá sľubuje výrazné inovácie v liečbe pacientov a transformáciu budúcnosti medicíny. AI dokáže analyzovať veľké objemy medicínskych dát, čo vedie k rýchlejšej a presnejšej diagnostike a personalizovanej liečbe. Avšak s rastúcim využívaním AI v medicíne prichádzajú aj nové výzvy v oblasti kyberbezpečnosti. V tejto dynamickej oblasti je nevyhnutné zabezpečiť, aby AI riešenia boli nielen efektívne, ale aj bezpečné, čo predstavuje kľúčový faktor pre budúcu dôveru a úspech AI technológií v zdravotníctve.
09:50
Start-up nation Israel
9:50 - 10:15 Start-up nation Israel (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
09:50
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:50
Alex Lyhovez, tech entrepreneur & global business development expert
Inovácie ako katalyzátor rastu
10:10
sekcia 2
10:15 - 10:45 Podpora výskumu a vývoja (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ

Ako sa môže Slovensko efektívne zapojiť do medzinárodnej spolupráce? Ako môže štát zlepšiť inovačný ekosystém? Ako na to efektívne využiť dostupné zdroje?

10:15
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
10:15
Zuzana Letková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Róbert Zsembera, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Diskusia "Podpora výskumu a vývoja"
10:10 - 11:05 AI asistovaná cesta onkologického pacienta (sála ROME) TLMOČENÉ
Akú úlohu zohráva umelá inteligencia na ceste pacienta v súčasnej medicíne? Umelá inteligencia aplikovaná v medicínskej praxi môže byť efektívnym pomocníkom lekára. Rádiodiagnostika je jedno z najúrodnejších polí pre uplatnenie AI v onkológii. AI dokáže spočítať drobné detaily a odchýlky a vysloviť podozrenie tam, kde to ľudské oko nie je schopné. Onkológia dnes smeruje k diagnostike nádoru na úrovni génov a AI môže byť kľúčovým nástrojom na zlepšenie diagnostiky. Vie už AI vyhodnotiť genomickú analýzu a určiť genetické mutácie ochorenia?

Partnerom panelu je Roche Information Solutions

2560px-Roche_Logo.svg
10:10
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
10:10
Thomas Göhl, Roche Information Solutions
AI & ChatGPT – čo nás čaká v medicíne?
10:32
Jana Bendová, lekárka a expertka
Branislav Bystrický, Fakultná nemocnica Trenčín
Štefan Korec, Onko Aliancia Slovensko
DISKUSIA "AI asistovaná cesta onkologického pacienta"
10:45
Networking break / 11:05 - 11:20 Break pre AI témy
11:10
Sekcia 2.1
11:10 - 12:00 Misia zdravie (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Cieľom misie je nájsť riešenia pre najväčšie výzvy v oblasti onkológie, kardiológie a neurológie. Celospoločenská zmena sa dosiahne len efektívnou koordináciou výskumných a inovačných zdrojov, mobilizáciou zdrojov a prepájaním činností medzi rôznymi odborníkmi a oblasťami tak, aby sa vyťažilo maximum z potenciálu slovenského zdravotníctva. Misia musí prepájať výskumníkov, inovátorov, firmy a verejné inštitúcie. Akým spôsobom bude riešený manažment cesty pacienta v jednotlivých oblastiach misie? Ako je nastavené financovanie a aké kľúčové kroky je potrebné podniknúť v Misii zdravia v najbližšej dobe?
11:10
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
11:10
Vladimír Baláž, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Allan Böhm, Premedix Academy
Pavol Martanovič, Sociálna poisťovňa
Matej Škorvánek, Neurologická klinika Lekárskej fakulty a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Petra Zappe, Výskumná a inovačná autorita
DISKUSIA "Misia zdravie"
11:20 - 12:05 Regulácia AI (sála ROME) TLMOČENÉ
Zákon o umelej inteligencií (AI Act) je prvým návrhom právneho rámca na svete, ktorý upravuje konkrétne využitie umelej inteligencie. Prečo s tým však prichádza EÚ, ktorá vo vývoji a aplikácii AI zaostáva? Ide o zúfalý pokus dať právny rámec niečomu, čo už dávno uniklo a je nezastaviteľné? Alebo ide o krok, ktorý budú nasledovať aj ďalšie ekonomiky?
11:20
Lucia Kondáš, moderátorka
Moderuje
11:20
Michal Číž, SAPIE
Tomáš Jucha, AmCham
Matúš Mesarčík, KINIT
Juraj Čorba , Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
DISKUSIA "Regulácia AI"
12:00
Sekcia 3
12:00 - 12:45 Neurológia: Migréna nie je len „bežná“ bolesť hlavy (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Migréna je asi najviac podceňované závažné ochorenie. Migréna je jedna z nejčastějších neurologických ochorení a predstavuje závažný rizikový faktor infarktu myokardu. Aké sú zdravotné, sociálne a ekonomické aspekty migrény? 
12:00
Eva Sládková, moderátorka
Moderuje
12:00
Antonio Della Croce, AbbVie CZ & SK
Ján Kyselovič, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Peter Valkovič, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Bratislava
DISKUSIA "Neurológia: Migréna nie je len „bežná“ bolesť hlavy"
12:05 - 13:05 Ako sa mení priemyselná firma pod vplyvom AI (sála ROME) TLMOČENÉ

Panel sa zaoberá tým, ako umelá inteligencia dokáže transformovať priemyselné firmy s dôrazom na zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti. Aké sú nové prístupy a výzvy v tejto oblasti, s cieľom porozumieť a ako sa priemyselný sektor dokáže adoptovať na éru AI.

12:05
Lucia Kondáš, moderátorka
Moderuje
12:15
Peter Bilík, Smart Industry Solution Designer
Miloslava Gábrišová, Energotel
Michal Géci, SEPS
Marek Šebo, AI Solutions Designer
DISKUSIA "Ako sa mení priemyselná firma pod vplyvom AI"
13:40
Sekcia 4
12:45 - 13:25 Akcelerácia inovácií v zdravotníctve (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Aká je implementácia inovatívnych technológií v zdravotníckom sektore v Briminghame? Ako sa slovenské zdravotníctvo môže inšpirovať príkladom zo zahraničia?  Ako zrýchliť celý proces zavádzania nových technológií na trh? Diskusia dvoch odborníkov z Veľkej Británie a Izraelu na tému akcelerácie inovácií v zdravotníctve. Ako tento koncept prispieva k efektívnejšej transformácií zdravotníctva od konceptu až po samotnú realizáciu?
12:45
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
12:45
Liam Grover, Healthcare Technologies Institute & West Midlands Health Tech Innovation Accelerator
Aké sú výzvy a príležitosti na zavádzanie nových technológií na trh pre moderné zdravotníctvo?
13:02
Liam Grover, Healthcare Technologies Institute & West Midlands Health Tech Innovation Accelerator
Adam Grey, HealthHub
DISKUSIA "Akcelerácia inovácií v zdravotníctve"
13:25
Obed
14:15
Sekcia 5
14:30 - 15:10 Koľko stojí štát chorá populácia? (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Vznikla nová metodika na výpočet fiškálnych dopadov ochorení. Vďaka nej bude štát schopný presne vyčísliť finančné dopady, ktoré spôsobujú jednotlivé ochorenia na hospodárstvo. Vďaka tomu bude štát schopný lepšie cieliť svoje politiky a opatrenia v oblasti manažmentu zdravia populácie s cieľom minimalizovať negatívne dopady ochorení.
14:30
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
14:30
Róbert Babeľa, Slovenská zdravotnícka univerzita
Fiškálne dôsledky ochorenia
14:37
Róbert Babeľa, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Danica Bognárová, Sociálna poisťovňa
Adam Marek, Ministerstvo financií SR
Matej Mišík, Ministerstvo zdravotníctva SR
DISKUSIA "Koľko stojí štát chorá populácia?"
14:00 - 14:40 Ľudské zdroje pre modernú krajinu (sála ROME)
14:00
Lucia Kondáš, moderátorka
Moderuje
14:00
Gustáv Budinský, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Marek Greško, TITANS freelancers
Viktória Skřivánková, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, VAIA
Marcel Vysocký, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
DISKUSIA "Ľudské zdroje pre modernú krajinu"
15:05
Sekcia 6
15:10 - 15:55 Budúcnosť využitia genomiky v preventívnej a personalizovanej medicíne (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Ako by mala vyzerať úspešná stratégia využitia genomiky, ktorá bude viesť k efektívnejšej a personalizovanej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov našej krajiny? Bude analýza genómu jedným zo základných kameňov tzv. personalizovanej medicíny? Genomika by mala byť oveľa integrovanejšou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, nielen v naozaj špeciálnych prípadoch. Prečo Slovensko nie je zapojené do európskej iniciatívy “1+ milión európskych genómov”? Aký význam má v prevencii rôznych ochorení a ako sme na tom v porovnaní s Českou republikou? Dôležitým predpokladom rozvoja personalizovanej medicíny na báze genomiky je aj nastavenie správneho a plynulejšieho financovania tejto oblasti a vedeckých projektov. 
15:10
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
15:10
Regína Lohajová Behulová, Onkologický ústav sv. Alžbety
Eva Kriegová, Fakultná nemocnica Olomouc
Ján Radvánszky, Univerzita Komenského v Bratislave, Biomedicínske centrum SAV
Tomáš Szemes, Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
DISKUSIA "Budúcnosť využitia genomiky v preventívnej a personalizovanej medicíne"
14:40 - 15:25 Inovatívny prístup k ESG (sála ROME)
Zodpovedné podnikanie z hľadiska environmentálnych, sociálnych a správcovských aspektov (ESG). Spíkri budú venovať pozornosť najnovším trendom, iniciatívam a príkladom osvedčených postupov v oblasti ESG, s dôrazom na ich implementáciu v podnikateľskom prostredí. Ako dôležité sú ESG aspekty pre udržateľné podnikanie a spoločenskú zodpovednosť.
14:40
Lucia Kondáš, moderátorka
Moderuje
14:40
Martin Púček, CRIF – Slovak Credit Bureau
ESG certifikácia a reportovanie
14:50
Marek Antoňák, AfB Slovakia
Martin Púček, CRIF
Daniel Rabina, ESG KLUB
Diskusia "Inovatívny prístup k ESG"
15:55
Networking break
16:15
Sekcia 7
16:15 - 17:05 Duševné zdravie mladých v dobe digitalizácie (sála LONDON I+II)
Akým spôsobom je potrebné už dnes začať riešiť kvalitu duševného zdravia mladej populácie? Aké nástroje a možnosti má v rukách štát a aké opatrenia je potrebné začať realizovať, aby sme problém duševného zdravia mladých netlačili pred sebou až do ich ekonomicky aktívneho veku, kedy bude mať tento problém nielen spoločenské ale aj ekonomické dopady.
16:15
Eva Sládková, moderátorka
Moderuje
16:15
Róbert Babeľa, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Ľubomíra Izáková, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Barbora Maliarová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Andrej Vršanský, Liga za duševné zdravie
DISKUSIA "Duševné zdravie mladých v dobe digitalizácie"
17:00
sekcia 8
17:05 - 17:50 ITAPA OPEN TALK: Regeneratívna medicína - budúcnosť liečby a obnova tkanív (sála LONDON I+II)
Preskúmanie potenciálu regeneratívnej medicíny v kontexte liečby a obnovy tkanív. Diskusia o nových terapeutických prístupoch a technológiách, ktoré umožňujú regeneráciu poškodených tkanív a náhradu orgánov. Aké sú výzvy a možnosti využitia regeneratívnej medicíny v klinickej praxi a výskume? Cieľom diskusie je poskytnúť širší pohľad na súčasné trendy a budúce perspektívy tejto inovatívnej oblasti medicíny.
17:05
Peter Musil, moderátor
Moderuje
17:05
Martin Boháč, Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Andrej Thurzo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Radoslav Zamborský, Ortopedická Klinika LFUK a NÚDCH
ITAPA OPEN TALK
17:50
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies