Registrácia Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2024


08:00
Registrácia
09:00
Od nápadu k realizácii: využitie výskumu, inovácií a vzdelávania na transformáciu budúcnosti
9:00 – 9:25 Od nápadu k realizácii: využitie výskumu, inovácií a vzdelávania na transformáciu budúcnosti (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Ako má vyzerať Slovensko o päť či desať rokov? Aké majú miesto v rozvoji štátu technológie, výskum, inovácie, či ľudské zdroje? Ako efektívne využiť Plán obnovy a iné zdroje?
09:00
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:00
Tomáš Drucker, Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Alena Sabelová, štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
DISKUSIA "Od nápadu k realizácii"
09:45
Moderné regióny, moderná krajina
9:25 - 9:40 Moderné regióny, moderná krajina (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Aké sú priority vlády - ako môžeme transformovať regióny a inšpirovať sa zo zahraničia? Ako vrátiť samosprávam vážnosť, či zlepšiť schopnosť čerpania eurofondov?
09:25
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:25
Michal Kaliňák, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1on1 rozhovor
09:15
Nové nástroje v kyberbezpečnosti
9:40 - 10:00 Nové nástroje a hrozby v kyberbezpečnosti sála (LONDON I+II) TLMOČENÉ
09:40
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
10:00
Prestávka
10:05
Digitálna transformácia Estónska
10:05 - 10:30 Digitálna transformácia Estónska (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
10:05
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
10:05
Carmen Raal, e-Estonia Briefing Centre
e-Estónsko – za hranicami digitálnych technológií
10:05 - 10:30 Generatívna AI a kyberbezpečnosť (sála ROME)
10:05
Tomáš Hettych, moderátor
Moderuje
10:05
Bruno Horta Soares, Výkonný poradca a univerzitný profesor
Využitie generatívnej AI a kyberbezpečnosť
10:25
Ako budovať štátne kapacity v digitalizácií?
10:30 - 10:45 Ako vybudovať digitálnu Britániu? (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Veľká Británia je dlhoročným lídrom v digitálnej transformácie verejnej správy a určovateľom trendov ako má fungovať naozaj moderná verejná správa. Ako sa im podaril tento úspech? Ktoré faktory zohrali kľúčovú úlohu? A najmä čím sa môžeme inšpirovať na Slovensku?
10:30
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
10:30
Ľubica Binka Hamarová, expertka na digitálnu transformáciu verejnej správy
Otázka za milión(y): Ako budovať štátne kapacity v digitalizácii?
10:30 - 11:20 Aktuálny stav a výzvy kyberbezpečnosti (sála ROME)
10:30
Tomáš Hettych, moderátor
Moderuje
10:30
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Aktuálna informácia o stave kybernetickej bezpečnosti v SR
10:49
Ervín Šimko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Vízia rozvoja KIB verejnej správy z pohľadu MIRRI SR
11:04
Ervín Šimko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
CyberAréna
10:45
Networking break
10:15
AI vo verejnej správe
11:00 - 11:25 AI vo verejnej správe (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
11:00
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
11:07
Patrik Plachý, RED HAT
AI sama o sebe nie je riešením
10:50
Nové priority slovenského eGovernmentu
11:25 - 12:25 Nové priority slovenského eGovernmentu (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Ako sa mení governance a manažment projektov v rámci digitalizácie na Slovensku? Aké projekty z minulosti sú úspešne nasadené a poskytujú služby občanom či úradom? Aké sú plány ministerstva investícií na najbližšie roky? A čo musí štát zmeniť oproti minulosti aby sme zabezpečili zásadný posun v digitalizácii krajiny?
11:25
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
11:25
Emil Fitoš, ITAS
Ivan Ivančin, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vladimír Kešjar, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Patrik Krauspe, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Peter Steinhübl, Slovensko.Digital
DISKUSIA "Nové priority slovenského eGovernmentu"
12:25
Obed
11:50
Sekcia 0.1
13:30 - 14:20 Prioritné životné situácie (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
13:30
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
13:30
Pavol Frič, ITAS
Miroslav Kočan, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Peter Kostolný, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Andrej Peterka, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Michal Tariška, Sociálna poisťovňa
DISKUSIA "Prioritné životné situácie"
13:30 - 14:15 Detekcia a reakcia na kybernetické incidenty (sála ROME) TLMOČENÉ
Aká je spôsobilosť Slovenska v riešení kybernetických incidentov? Máme vytvorené dostatočné kapacity? Sú u nás reálne dostupné najmodernejšie technológie bezpečnostného monitoringu? Aký je rozdiel medzi SOC, CSIRT a CERT? Ako fungujú komerčné služby centier bezpečnostných operácií? Aké pracovné roly využíva typický SOC alebo CSIRT? A máme dostatok kvalifikovaného personálu? Aká metrika sa používa pre meranie úrovne poskytovaných služieb SOC? Kedy je v procese riešenia incidentu potrebné prizvať znalca? Tieto a mnohé iné otázky sú zvyčajne kladené v diskusiách ohľadom pripravenosti na kybernetické bezpečnostné incidenty.
13:30
Ivan Makatura, moderátor
Moderuje
13:30
Vladimír Frčo, Alanata
Milan Pikula, SK-CERT
Ferdinand Vavrík, Ministerstvo financií SR
Alexander Valach, Vládna jednotka CSIRT.SK
Martin Lohnert, SOITRON
DISKUSIA "Detekcia a reakcia na kybernetické incidenty"
12:35
sekcia 1
14:20 - 14:50 Digitálna dekáda pre Slovensko (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
14:20
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
14:20
Ivan Liška, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Digitálna dekáda pre Slovensko
14:30
Ivan Vyhlidal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Cezhraničný prístup k informáciám a službám v celej EÚ
14:37
Michal Mikuš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Európsky systém pre princíp „jedenkrát a dosť“ - The Once-Only Technical System
14:15 - 15:10 Kyberbezpečnostná doktrína - pravidlá alebo technológie? (sála ROME) TLMOČENÉ
Princíp "ľudia - procesy - technológie" (People, Process, Technology) vznikol ako súčasť teórie manažmentu, najmä v kontexte zlepšovania podnikových procesov a zavádzania informačných technológií. Tento princíp bol po prvýkrát systematicky popísaný a popularizovaný v 60. a 70. rokoch 20. storočia, keď sa organizácie začali zaoberať komplexnejším riadením svojich operácií a integráciou technológií do svojich podnikových procesov. Rokmi sa tento koncept zdôrazňuje najmä v súvislosti s bezpečnosťou informačných aktív. Ovplyvňuje úroveň kybernetickej bezpečnosti striktné dodržiavanie firemnej kultúry, alebo bezpečnostné nástroje ktoré podporujú a umožňujú efektívne vykonávanie procesov? Je odolnosť voči kybernetickým hrozbám výraznejšie ovplyvnená nedostatočnými znalosťami zamestnancov, alebo nedostatkom financií na implementáciu vhodných technológií? Je vôbec možné vynútiť dodržiavanie bezpečnostných politík zo strany zamestnancov a tretích strán? Môžeme rátať s pozitívnymi zmenami v správaní sa používateľov alebo sa spoľahneme na inovatívne technológie? Je zvyšovanie povedomia efektívnou bezpečnostnou stratégiou? Na množstvo týchto a podobných otázok budú diskutovať niekoľkí seniorní slovenskí manažéri informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
14:15
Ivan Makatura, moderátor
Moderuje
14:22
Roman Imrich, EXCALIBUR
Martin Lohnert, SOITRON
Pavol Vrabec, Univerzitná nemocnica Martin, Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
Marek Zeman, Expert informačnej bezpečnosti
Diskusia "Kyberbezpečnostná doktrína"
14:40
Sekcia 2
14:50 - 15:45 Stratégia rozvoja Slovensko 3.0 (sála LONDON I+II) TLMOČENÉ
Jadro slovenského eGovernmentu tvorí Slovensko.sk. Čo priniesol tento centrálny vstupný bod doteraz? Ako sa bude meniť jeho architektúra? Aké nové modely sa budú inovovať? V rámci diskusie sa účastníci budú venovať najnovším aktualizáciám, plánovaným vylepšeniam a výzvam, ktorým čelí pri integrácii nových technológií pre Slovensko.sk
14:50
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
14:50
15:00
Peter Daňko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Martin Déneši, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Martin Hrachala, Ministerstvo vnútra SR
Ľubomír Mindek, NASES
Ján Suchal, Slovensko.Digital
DISKUSIA "Stratégia rozvoja Slovensko 3.0"
15:10 - 15:50 Kyberbezpečnosť v energetike (sála ROME) TLMOČENÉ
Ako je to naozaj z ochranou kritickej infraštruktúry? Investície prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v energetike boli obrovské, ale ako sú na tom prvky tzv. poslednej míle - elektromery? Ako sú na tom štandardy pre nové projekty napríklad aj v oblasti vodíka?
15:10
Ivan Makatura, moderátor
Moderuje
15:17
Miloslava Gábrišová, Energotel
Ladislav Straka, spol. Service & support
IGNITE SESSION: Business service monitoring
15:22
Peter Blaškovitš, expert
David Března, ESET
Michal Géci, SEPS
Diskusia "Kyberbezpečnosť v energetike"
15:45
Networking break
14:15
Sekcia a
16:10 - 16:50 Prioritné projekty pre eGovernment (sála LONDON I+II)
Spoznajte pripravované a prebiehajúce projekty slovenského eGovernmentu. Odkryjte novinky, ktoré formujú digitálnu tvár verejných služieb, a objavte, ako najnovšie technológie a projekty menia spôsob, akým interagujeme so štátnymi inštitúciami.
16:10
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
16:10
Martin Hrachala, Ministerstvo vnútra SR
Konsolidácia a transformácia úsekov verejnej správy
16:17
Martin Hloušek, Sociálna poisťovňa
Elektronický účet poistenca
16:31
Andrej Peterka, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rozvoj e-Government riešení v oblasti štátnych mobilných aplikácií
16:38
Martin Déneši, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Register práv, dátových oprávnení a povinností
16:10 - 16:55 Stratégia kybernetickej bezpečnosti v štáte (sála ROME) TLMOČENÉ
Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenskej republiky ku zaručeniu kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou národnej stratégie je akčný plán ako konkrétny plán čiastkových úloh a zdrojov. Poslednú Národnú stratégiu vrátane jej akčného plánu schválila vláda Slovenskej republiky 7. januára 2021. Táto stratégia a akčný plán platia na roky 2021 až 2025. Aké sú ciele, priority a rámec riadenia na dosiahnutie týchto cieľov a aké sú priority úloh a zodpovedností orgánov verejnej moci a ďalších relevantných subjektov? Ktoré úlohy akčného plánu sú splnené a ktoré sa zatiaľ splniť nepodarilo? A bude potrebná zásadná zmena nastaveného kurzu?
16:10
Tomáš Hettych, moderátor
Moderuje
16:10
Jaroslav Ďurovka, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti
Erik Minarovič, Ministerstvo financií SR
Juraj Rumanovský, Fortinet
Ervín Šimko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
DISKUSIA "Stratégia kybernetickej bezpečnosti v štáte"
15:20
Sekcia 3
16:50 – 17:15 Financovanie digitálnych projektov (sála LONDON I+II)
V paneli predstavíme aktuálny stav implementácie projektov PSK a K17 POO, vyhlásené výzvy a národné projekty a novinky v tejto oblasti. Otvoríme aj tému financovania iniciatív v kybernetickej bezpečnosti na úrovni EÚ a efektívnejšieho využívania finančných zdrojov. 
16:50
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
16:50
16:55
Miriam Kováčiková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Podpora digitálneho Slovenska prostredníctvom zdrojov EÚ ako spôsob udržania kroku s modernizáciou
17:05
Rastislav Pavlík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sociálne vouchre na pripojiteľnosť
17:40
Sekcia 4
17:15 - 17:55 ITAPA OPEN TALK: Reforma verejného obstarávania (sála LONDON I+II)
Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je posunúť Slovensko dopredu, urýchliť verejné obstarávania a odbúrať komplikácie. Môžeme skutočne očakávať priebeh obstarávania ukončený maximálne do mesiaca a určitú voľnosť pre verejných obstarávateľov? Naozaj môžeme od týchto zmien očakávať toľko potrebné zrýchlenie procesu verejného obstarávania?
17:15
Ľubomír Straka, moderátor
Moderuje
17:15
Ivan Ivančin, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Paulína Vargicová, Úrad pre verejné obstarávanie
Diskusia "Reforma verejného obstarávania"
17:55
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies