Novinky

Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 – Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorov…

ITAPA Digital Talk: Zelené dáta - ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom

Prakticky každý deň využívame priestorové údaje - niekto ako používateľ navigácie, niekto pri plánovaní výstavby, iní pri ochrane prírody. Ale v akom stave sú vlastne priestorové informácie na Slovensku? A kam smeruje Európa? Už skoro 14 rokov pla…

INSPIRE - Národná infraštruktúra priestorových informácií

Implementácia projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb Priestorové údaje využívame prakticky každý deň - používaním navigácie, pri plánovaní výstavby, či pri ochrane prírody. Ale v akom stave sú vlastne priestorové informácie na…

Jedinou šancou pre naše zdravotníctvo je teraz dobrá reforma

Bratislava, 24. februára 2021 – Slovenské zdravotníctvo stojí pred reformou a práve teraz má šancu posunúť sa o desaťročia vpred. Cesta k tomu je vybudovať sieť moderných nemocníc, akcelerovať vedu a výskum, zaviesť digitalizáciu do praxe, dostať …

Reforma zdravotníctva vedie cez správne inovácie – šancu máme tu a teraz

Bratislava, 22. februára – Pomôžu peniaze z Fondu obnovy slovenskému zdravotníctvu, ktoré je zrelé na reformu? Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je efektívny, nepodporuje inovácie, a v konečnom dôsledku vedie k nižšej kvalite služ…

ITAPA Digital Talk: Ako vyzerá dobrá reforma zdravotníctva?

Slovensko má zdravotníctvo zrelé na reformu. Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je neefektívny, nepodporuje inovácie a v konečnom dôsledku vedie k nižšej kvalite služieb v porovnaní s inými krajinami. Na Slovensko však prichádza Fond ob…

Digitálne zdravotníctvo na Slovensku. Aký je aktuálny stav?

Digitálna revolúcia zasiahla aj slovenské zdravotníctvo. Digitalizácia je viditeľná už aj na úrovni pacientov, keď sa vedia objednať na vyšetrenie online alebo si využiť elektronický recept. A je viditeľná už aj v nových projektoch, ktoré v zdra…

Významné inovácie v zdravotníctve nás čakajú, je len otázkou času, kedy nastanú

Moderné riešenia a inovácie pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti sú dnes nevyhnutnosťou.

Aká bola ITAPA 2020?

Aký bol Medzinárodný kongres ITAPA 2020? Iný, ako sme si začiatkom roku 2020 plánovali. Podarilo sa nám v náročných podmienkach zorganizovať kvalitné podujatie, ktorého sa mohli ľudia zúčastniť naživo aj online? O spokojnosti účastníkov svedčia a…

Kybernetická ochrana štátu je slabá. Nová vláda na ITAPA povedala, ako to ide zmeniť

Bratislava, 9. december 2020 – Hrozby bezpečnosti sú tu stále, pandémia koronavírusu len zmenila ich tvár. Ak sa chce Slovensko pred útočníkmi chrániť, je potrebné, aby sme o ich plánovaných krokoch vedeli už vopred – a nielen na ne reagovali. Pom…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »