Staňte sa partnerom

Správy

A10 Networks pomáha zvyšovať ochranu cloudu.

Kombinácia doručovania aplikácií a WAF novej generácie pomáha zaistiť bezpečnosť a odolnosť hybridných cloudových prostredí.

Ekotech: Inovácie pre Zelenú Budúcnosť

Naša budúcnosť nám nie je ľahostajná. ITAPA GREEN otvára diskurz o udržateľnosti prírodných zdrojov, potrebe inovovať v oblasti green technológií a zároveň chce viesť k uvedomelejšiemu postoju o ochrane našej planéty.

Kybernetická bezpečnosť: Ochrana hodnôt v digitálnom veku 

Kybernetická bezpečnosť je ako ochranný štít, ktorý nám umožňuje pozerať sa s dôverou do budúcnosti digitálnej doby. Potrebujeme chrániť hodnoty a hodnotné digitálne aktíva v kybernetickom prostredí. 

Ako ochrániť nemocnice pred kybernetickým útokom

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú ohrozené náhodnými i cielenými kybernetickými útokmi, ktoré môžu ohroziť citlivé údaje a bezpečnosť pacientov. Ochrana systémov je potrebná nielen zo samotného princípu, ale u niektorých je daná aj kybernetic…

Dáta sú novým olejom

Toto jednoduché tvrdenie používajú IT odborníci po celom svete na zdôraznenie toho, ako veľmi sú podniky a organizácie závislé od digitalizácie. Toto tvrdenie sa možno stalo módnou frázou, ale to neznamená, že nie je pravdivá.

Nové technológie zvyšujú bezpečnosť na cestách

Zlepšenie situácie na zimných cestách bolo vždy zložité. Problémy vedeniam miest a obcí spôsobovalo predovšetkým monitorovanie, keďže inštalácia a prevádzka klasických meteorologických staníc bola pre ne nákladná.

Cloudové riešenie dokáže zvýšiť IT bezpečnosť firmy

V poslednom desaťročí bolo nemožné neprehliadnuť vzostup a expanziu cloudových riešení. Tie zásadne menia prístup firiem, ale aj jednotlivcov využívajúcich IT riešenia. Súčasne prinášajú so sebou celý rad príležitostí v mnohých oblastiach. Okrem i…

Umelá inteligencia pomáha chrániť digitálny svet, bez zásahu človeka sa však nezaobíde

S nástupom jazykových modelov ako ChatGPT sa stala umelá inteligencia diskutovanou témou pre širšiu verejnosť. Používateľom pomáha s prácnou agendou či s vymýšľaním kreatívnych konceptov. Radosť z rozmachu technológie však majú aj kybernetickí zlo…

V časoch hospodárskej neistoty pomôže pri investíciách pay-as-you-go model

Pred desiatimi rokmi bola situácia v mnohých podnikoch z dnešného pohľadu pomerne jednoduchá. Vedenie si uvedomovalo, že IT sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou podnikania. Uvedomovali si, že čím je spoločnosť inovatívnejšia a konkurencieschopnejš…

AI s Konica Minolta: pokračovanie príbehu nad rámec tlačových riešení.

Dáta sú často rozptýlené na serveroch pod stolom alebo v súboroch na prenosných počítačoch. Aj keď sa to môže zdať neškodné, je to tichá prekážka pre vaše iniciatívy v oblasti AI. Povedzme si to jasne: bez dobre organizovaných a prepojených údajov…

Partneri podujatí ITAPA
Nastavenie súborov cookies